Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Levanger Maxitaxi As
Juridisk navn:  Levanger Maxitaxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90729112
Postboks 125 Jernbanegata 14C Fax:
7601 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 999316859
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 11/19/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Magnar Grendal
Utvikling:
Omsetning  
  
14.59%
Resultat  
  
-25.59%
Egenkapital  
  
15.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.774.000 4.166.000 3.352.000 3.276.000 2.430.000
Resultat: 477.000 641.000 418.000 546.000 406.000
Egenkapital: 1.490.000 1.295.000 981.000 783.000 350.000
Regnskap for  Levanger Maxitaxi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.774.000 4.166.000 3.352.000 3.276.000 2.430.000
Driftskostnader -4.234.000 -3.479.000 -2.898.000 -2.669.000 -1.962.000
Driftsresultat 540.000 688.000 454.000 606.000 468.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -64.000 -48.000 -37.000 -62.000 -63.000
Finans -63.000 -47.000 -36.000 -60.000 -62.000
Resultat før skatt 477.000 641.000 418.000 546.000 406.000
Skattekostnad -102.000 -147.000 -100.000 -113.000 -110.000
Årsresultat 375.000 494.000 318.000 433.000 296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.111.000 2.049.000 1.360.000 1.267.000 1.365.000
Sum omløpsmidler 1.510.000 1.344.000 933.000 1.068.000 842.000
Sum eiendeler 3.621.000 3.393.000 2.293.000 2.335.000 2.207.000
Sum opptjent egenkapital 1.460.000 1.265.000 951.000 753.000 320.000
Sum egenkapital 1.490.000 1.295.000 981.000 783.000 350.000
Sum langsiktig gjeld 1.192.000 1.183.000 601.000 956.000 1.510.000
Sum kortsiktig gjeld 939.000 915.000 711.000 596.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 3.621.000 3.393.000 2.293.000 2.335.000 2.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.774.000 4.166.000 3.352.000 3.276.000 2.430.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.774.000 4.166.000 3.352.000 3.276.000 2.430.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.671.000 -2.334.000 -1.895.000 -1.844.000 -1.369.000
Avskrivning -123.000 -129.000 -100.000 -98.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.440.000 -1.016.000 -903.000 -727.000 -519.000
Driftskostnader -4.234.000 -3.479.000 -2.898.000 -2.669.000 -1.962.000
Driftsresultat 540.000 688.000 454.000 606.000 468.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -64.000 -48.000 -37.000 -62.000 -63.000
Finans -63.000 -47.000 -36.000 -60.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 375.000 494.000 318.000 433.000 296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.107.000 2.049.000 1.360.000 1.267.000 1.365.000
Sum varige driftsmidler 2.107.000 2.049.000 1.360.000 1.267.000 1.365.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.111.000 2.049.000 1.360.000 1.267.000 1.365.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 486.000 544.000 301.000 270.000 308.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.024.000 800.000 632.000 798.000 533.000
Sum omløpsmidler 1.510.000 1.344.000 933.000 1.068.000 842.000
Sum eiendeler 3.621.000 3.393.000 2.293.000 2.335.000 2.207.000
Sum opptjent egenkapital 1.460.000 1.265.000 951.000 753.000 320.000
Sum egenkapital 1.490.000 1.295.000 981.000 783.000 350.000
Sum avsetninger til forpliktelser 179.000 169.000 114.000 114.000 95.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.192.000 1.183.000 601.000 956.000 1.510.000
Leverandørgjeld 44.000 51.000 48.000 33.000 35.000
Betalbar skatt 92.000 92.000 100.000 120.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 363.000 338.000 261.000 283.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 440.000 433.000 302.000 160.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 939.000 915.000 711.000 596.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 3.621.000 3.393.000 2.293.000 2.335.000 2.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 571.000 429.000 222.000 472.000 495.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.3 1.8 2.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.3 1.8 2.5
Soliditet 41.1 38.2 42.8 33.5 15.9
Resultatgrad 11.3 16.5 13.5 18.5 19.3
Rentedekningsgrad 8.4 14.3 12.3 9.8 7.4
Gjeldsgrad 1.4 1.6 1.3 2.0 5.3
Total kapitalrentabilitet 14.9 20.3 19.8 26.0 21.3
Signatur
12.04.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex