Lhl Finnsnes Og Omegn
Juridisk navn:  Lhl Finnsnes Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91518917
Sjøgata 1 Sjøgata 1 Fax:
9300 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 994069527
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/13/1978
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.79%
Resultat  
  
-65.96%
Egenkapital  
  
5.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 294.000 431.000
Resultat: 32.000 94.000
Egenkapital: 635.000 603.000
Regnskap for  Lhl Finnsnes Og Omegn
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 294.000 431.000
Driftskostnader -274.000 -348.000
Driftsresultat 20.000 83.000
Finansinntekter 12.000 11.000
Finanskostnader 0 0
Finans 12.000 11.000
Resultat før skatt 32.000 94.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 32.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 635.000 603.000
Sum eiendeler 635.000 603.000
Sum opptjent egenkapital 635.000
Sum egenkapital 635.000 603.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 635.000 602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.000
Andre inntekter 211.000
Driftsinntekter 294.000 431.000
Varekostnad -45.000 -36.000
Lønninger 0 -19.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -229.000 -293.000
Driftskostnader -274.000 -348.000
Driftsresultat 20.000 83.000
Finansinntekter 12.000 11.000
Finanskostnader 0 0
Finans 12.000 11.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 32.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 635.000 603.000
Sum omløpsmidler 635.000 603.000
Sum eiendeler 635.000 603.000
Sum opptjent egenkapital 635.000
Sum egenkapital 635.000 603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 635.000 602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 635.000 603.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad 6.8 19.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.0 15.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex