Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lhl Leka
Juridisk navn:  Lhl Leka
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91551623
V/ Kirsten-anita Pettersen V/ Kirsten-anita Pettersen Fax:
7994 Leka 7994 Leka
Fylke: Kommune:
Trøndelag Leka
Org.nr: 992382635
Aksjekapital: 57.000 NOK
Etableringsdato: 8/18/2006
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.71%
Resultat  
  
-86.67%
Egenkapital  
  
-43.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 43.000 31.000 -54.000 43.000 58.000
Resultat: -28.000 -15.000 -21.000 -11.000 6.000
Egenkapital: 36.000 64.000 79.000 57.000 68.000
Regnskap for  Lhl Leka
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 43.000 31.000 -54.000 43.000 58.000
Driftskostnader -71.000 -46.000 33.000 -53.000 -52.000
Driftsresultat -28.000 -15.000 -21.000 -11.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -28.000 -15.000 -21.000 -11.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -15.000 -21.000 -11.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 37.000 64.000 80.000 57.000 74.000
Sum eiendeler 37.000 64.000 80.000 57.000 74.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 64.000 79.000 0 68.000
Sum egenkapital 36.000 64.000 79.000 57.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 1.000 0 7.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000 64.000 80.000 57.000 75.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 4.000 -4.000 43.000 14.000
Andre inntekter 40.000 27.000 -50.000 0 44.000
Driftsinntekter 43.000 31.000 -54.000 43.000 58.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -46.000 33.000 -53.000 -52.000
Driftskostnader -71.000 -46.000 33.000 -53.000 -52.000
Driftsresultat -28.000 -15.000 -21.000 -11.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -15.000 -21.000 -11.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 2.000 3.000 6.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 61.000 77.000 51.000 53.000
Sum omløpsmidler 37.000 64.000 80.000 57.000 74.000
Sum eiendeler 37.000 64.000 80.000 57.000 74.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 64.000 79.000 0 68.000
Sum egenkapital 36.000 64.000 79.000 57.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 1.000 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 1.000 0 7.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000 64.000 80.000 57.000 75.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 64.000 79.000 57.000 67.000
Likviditetsgrad 1 3 8 10.6
Likviditetsgrad 2 3 0 8 0.0 10.6
Soliditet 97.3 1 98.8 100.0 90.7
Resultatgrad -65.1 -48.4 38.9 -25.6 10.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -75.7 -23.4 -26.3 -19.3 8.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex