Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lia Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Lia Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Magnar Eid Bjørsetvegen 5 c/o Magnar Eid Bjørsetvegen 5 Fax:
7212 Korsvegen 7212 Korsvegen
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 817802532
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Melhus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1450%
Egenkapital  
  
-56.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -124.000 -8.000 -19.000 -12.000
Egenkapital: 75.000 172.000 178.000 193.000
Regnskap for  Lia Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -8.000 -19.000 -12.000
Driftsresultat -27.000 -8.000 -19.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -97.000 0 0 0
Finans -96.000 0 0 0
Resultat før skatt -124.000 -8.000 -19.000 -12.000
Skattekostnad 27.000 1.000 4.000 6.000
Årsresultat -96.000 -7.000 -15.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 42.000 10.000 6.000
Sum omløpsmidler 2.736.000 130.000 169.000 188.000
Sum eiendeler 2.774.000 172.000 179.000 194.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -28.000 -22.000 -7.000
Sum egenkapital 75.000 172.000 178.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 2.424.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 275.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.774.000 172.000 178.000 193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -8.000 -19.000 -12.000
Driftskostnader -27.000 -8.000 -19.000 -12.000
Driftsresultat -27.000 -8.000 -19.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -97.000 0 0 0
Finans -96.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -96.000 -7.000 -15.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 11.000 10.000 6.000
Fast eiendom 0 31.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 31.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 42.000 10.000 6.000
Varebeholdning 2.631.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 130.000 169.000 188.000
Sum omløpsmidler 2.736.000 130.000 169.000 188.000
Sum eiendeler 2.774.000 172.000 179.000 194.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -28.000 -22.000 -7.000
Sum egenkapital 75.000 172.000 178.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.424.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 275.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 275.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.774.000 172.000 178.000 193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.461.000 130.000 169.000 188.000
Likviditetsgrad 1 9.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0 0
Soliditet 2.7 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 3 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.9 -4.7 -10.7 -6.2
Signatur
30.09.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex