Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Liaas Invest As
Juridisk navn:  Liaas Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90159504
Julsetvegen 43 Julsetvegen 43 Fax:
2056 Algarheim 2056 Algarheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 913519566
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-18.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Egenkapital: 13.000 16.000 19.000 22.000 24.000
Regnskap for  Liaas Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Driftsresultat -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.200.000 300.000 1.575.000 312.000 30.000
Sum eiendeler 1.215.000 315.000 1.590.000 312.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -8.000 -5.000 -3.000 0
Sum egenkapital 13.000 16.000 19.000 22.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 1.200.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 299.000 1.571.000 291.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.215.000 315.000 1.590.000 312.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Driftsresultat -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 23.000 308.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.200.000 0 2.000 5.000 0
Sum omløpsmidler 1.200.000 300.000 1.575.000 312.000 30.000
Sum eiendeler 1.215.000 315.000 1.590.000 312.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -8.000 -5.000 -3.000 0
Sum egenkapital 13.000 16.000 19.000 22.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.200.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 299.000 1.571.000 291.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 299.000 1.571.000 291.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.215.000 315.000 1.590.000 312.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.198.000 1.000 4.000 21.000 24.000
Likviditetsgrad 1 6 1 1 1.1 5.0
Likviditetsgrad 2 6 1 1 1.1 5.1
Soliditet 1.1 5.1 1.2 7.0 80.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 92.5 18.7 82.7 13.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.2 -1.0 0.0
Signatur
23.04.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex