Libmed AS
Juridisk navn:  Libmed AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51686790
Holbergs Gate 15 Holbergs Gate 15 Fax: 51686791
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 988379093
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jakobsen Regnskap Ars. Da
Utvikling:
Omsetning  
  
3.25%
Resultat  
  
219.4%
Egenkapital  
  
34.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.638.000 4.492.000 3.849.000 3.611.000 3.689.000
Resultat: 2.536.000 794.000 1.011.000 443.000 1.407.000
Egenkapital: 7.750.000 5.753.000 5.267.000 4.357.000 4.018.000
Regnskap for  Libmed AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.638.000 4.492.000 3.849.000 3.611.000 3.689.000
Driftskostnader -3.101.000 -3.180.000 -3.463.000 -3.237.000 -2.992.000
Driftsresultat 1.537.000 1.313.000 386.000 374.000 696.000
Finansinntekter 999.000 -519.000 675.000 68.000 711.000
Finanskostnader -1.000 0 -50.000 0 0
Finans 998.000 -519.000 625.000 68.000 711.000
Resultat før skatt 2.536.000 794.000 1.011.000 443.000 1.407.000
Skattekostnad -339.000 -309.000 -101.000 -104.000 -196.000
Årsresultat 2.197.000 485.000 910.000 339.000 1.211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000 188.000 338.000 643.000 551.000
Sum omløpsmidler 8.419.000 6.301.000 5.533.000 4.208.000 3.992.000
Sum eiendeler 8.523.000 6.489.000 5.871.000 4.851.000 4.543.000
Sum opptjent egenkapital 7.650.000 5.653.000 5.167.000 4.257.000 3.918.000
Sum egenkapital 7.750.000 5.753.000 5.267.000 4.357.000 4.018.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 15.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 737.000 603.000 479.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 8.524.000 6.490.000 5.870.000 4.851.000 4.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.140.000 1.148.000 995.000 1.001.000 1.067.000
Andre inntekter 3.497.000 3.344.000 2.854.000 2.610.000 2.622.000
Driftsinntekter 4.638.000 4.492.000 3.849.000 3.611.000 3.689.000
Varekostnad -304.000 -291.000 -309.000 -184.000 -243.000
Lønninger -2.043.000 -2.089.000 -2.116.000 -2.084.000 -2.017.000
Avskrivning -85.000 -162.000 -181.000 -183.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -669.000 -638.000 -857.000 -786.000 -607.000
Driftskostnader -3.101.000 -3.180.000 -3.463.000 -3.237.000 -2.992.000
Driftsresultat 1.537.000 1.313.000 386.000 374.000 696.000
Finansinntekter 999.000 -519.000 675.000 68.000 711.000
Finanskostnader -1.000 0 -50.000 0 0
Finans 998.000 -519.000 625.000 68.000 711.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.197.000 485.000 910.000 339.000 1.211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 53.000 41.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 135.000 297.000 643.000 551.000
Sum varige driftsmidler 50.000 135.000 297.000 643.000 551.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 104.000 188.000 338.000 643.000 551.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 56.000
Andre fordringer 34.000 38.000 15.000 0 28.000
Sum investeringer 7.478.000 5.391.000 3.869.000 3.294.000 3.226.000
Kasse, bank 908.000 873.000 1.648.000 914.000 682.000
Sum omløpsmidler 8.419.000 6.301.000 5.533.000 4.208.000 3.992.000
Sum eiendeler 8.523.000 6.489.000 5.871.000 4.851.000 4.543.000
Sum opptjent egenkapital 7.650.000 5.653.000 5.167.000 4.257.000 3.918.000
Sum egenkapital 7.750.000 5.753.000 5.267.000 4.357.000 4.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 15.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 15.000 13.000
Leverandørgjeld 80.000 43.000 75.000 11.000 -77.000
Betalbar skatt 340.000 321.000 157.000 103.000 188.000
Skyldig offentlige avgifter 162.000 174.000 177.000 169.000 202.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 199.000 195.000 196.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 737.000 603.000 479.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 8.524.000 6.490.000 5.870.000 4.851.000 4.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.645.000 5.564.000 4.930.000 3.729.000 3.481.000
Likviditetsgrad 1 10.9 8.5 9.2 8.8 7.8
Likviditetsgrad 2 10.9 8.5 9.2 8.8 7.9
Soliditet 90.9 88.6 89.7 89.8 88.5
Resultatgrad 33.1 29.2 1 10.4 18.9
Rentedekningsgrad 1 7.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 29.8 12.2 18.1 9.1 31.0
Signatur
16.11.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex