Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Liessem Microelectronics As
Juridisk navn:  Liessem Microelectronics As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Joseph Eide As Strandgaten 6 Strandgaten 6 Fax:
5013 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 815262212
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/24/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.79%
Resultat  
  
197.21%
Egenkapital  
  
97.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 943.000 1.288.000 214.000 0
Resultat: 383.000 -394.000 -19.000 -1.000
Egenkapital: -8.000 -391.000 3.000 23.000
Regnskap for  Liessem Microelectronics As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 943.000 1.288.000 214.000 0
Driftskostnader -560.000 -1.682.000 -232.000 -1.000
Driftsresultat 383.000 -394.000 -19.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 383.000 -394.000 -19.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 383.000 -394.000 -19.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.343.000 1.768.000 80.000 4.000
Sum eiendeler 1.410.000 1.768.000 80.000 4.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -414.000 -20.000 0
Sum egenkapital -8.000 -391.000 3.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.418.000 2.159.000 77.000 -18.000
Sum gjeld og egenkapital 1.410.000 1.768.000 80.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 943.000 1.288.000 214.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 943.000 1.288.000 214.000 0
Varekostnad 0 -74.000 0 0
Lønninger -345.000 -433.000 -38.000 0
Avskrivning -17.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -198.000 -1.175.000 -194.000 -1.000
Driftskostnader -560.000 -1.682.000 -232.000 -1.000
Driftsresultat 383.000 -394.000 -19.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 383.000 -394.000 -19.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 67.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.308.000 1.193.000 78.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 575.000 2.000 4.000
Sum omløpsmidler 1.343.000 1.768.000 80.000 4.000
Sum eiendeler 1.410.000 1.768.000 80.000 4.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -414.000 -20.000 0
Sum egenkapital -8.000 -391.000 3.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 1.123.000 26.000 -25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 292.000 14.000 18.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.120.000 1.022.000 32.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.418.000 2.159.000 77.000 -18.000
Sum gjeld og egenkapital 1.410.000 1.768.000 80.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -75.000 -391.000 3.000 22.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1 -0.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1 -0.2
Soliditet -0.6 -22.1 3.8 460.0
Resultatgrad 40.6 -30.6 -8.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -177.3 -5.5 25.7 -0.8
Total kapitalrentabilitet 27.2 -22.3 -23.8 -20.0
Signatur
28.04.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESKAP.
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex