Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lietech As
Juridisk navn:  Lietech As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97718319
Austevikvegen 45 Austevikvegen 45 Fax:
4265 Håvik 4265 Håvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 911710994
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.35%
Resultat  
  
151.28%
Egenkapital  
  
30.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.415.000 3.262.000 1.307.000 2.531.000 2.450.000
Resultat: 20.000 -39.000 -174.000 219.000 229.000
Egenkapital: 819.000 626.000 626.000 400.000 240.000
Regnskap for  Lietech As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.415.000 3.262.000 1.307.000 2.531.000 2.450.000
Driftskostnader -4.364.000 -3.281.000 -1.471.000 -2.313.000 -2.222.000
Driftsresultat 50.000 -20.000 -165.000 219.000 228.000
Finansinntekter 3.000 8.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -32.000 -29.000 -9.000 0 0
Finans -29.000 -21.000 -8.000 1.000 0
Resultat før skatt 20.000 -39.000 -174.000 219.000 229.000
Skattekostnad 0 0 0 -59.000 -62.000
Årsresultat 21.000 -39.000 -174.000 160.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 226.000 436.000 202.000 0
Sum omløpsmidler 1.746.000 1.376.000 1.079.000 493.000 487.000
Sum eiendeler 1.829.000 1.602.000 1.515.000 695.000 487.000
Sum opptjent egenkapital 758.000 565.000 565.000 370.000 210.000
Sum egenkapital 819.000 626.000 626.000 400.000 240.000
Sum langsiktig gjeld 181.000 220.000 291.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 830.000 757.000 598.000 294.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 1.829.000 1.602.000 1.514.000 695.000 487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.313.000 3.302.000 1.307.000 2.531.000 2.450.000
Andre inntekter 102.000 -40.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.415.000 3.262.000 1.307.000 2.531.000 2.450.000
Varekostnad -3.746.000 -2.619.000 -1.201.000 -1.145.000 -826.000
Lønninger -56.000 0 0 -532.000 -717.000
Avskrivning -104.000 -82.000 0 -57.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -458.000 -580.000 -270.000 -579.000 -679.000
Driftskostnader -4.364.000 -3.281.000 -1.471.000 -2.313.000 -2.222.000
Driftsresultat 50.000 -20.000 -165.000 219.000 228.000
Finansinntekter 3.000 8.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -32.000 -29.000 -9.000 0 0
Finans -29.000 -21.000 -8.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 -39.000 -174.000 160.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 127.000 0
Driftsløsøre 84.000 227.000 437.000 75.000 0
Sum varige driftsmidler 84.000 227.000 437.000 202.000 0
Sum finansielle anleggsmidler -2.000 -2.000 -2.000 0 0
Sum anleggsmidler 83.000 226.000 436.000 202.000 0
Varebeholdning 839.000 622.000 601.000 297.000 208.000
Kundefordringer 525.000 459.000 315.000 168.000 173.000
Andre fordringer 328.000 335.000 9.000 9.000 5.000
Sum investeringer 0 39.000 0 0 0
Kasse, bank 53.000 0 154.000 18.000 101.000
Sum omløpsmidler 1.746.000 1.376.000 1.079.000 493.000 487.000
Sum eiendeler 1.829.000 1.602.000 1.515.000 695.000 487.000
Sum opptjent egenkapital 758.000 565.000 565.000 370.000 210.000
Sum egenkapital 819.000 626.000 626.000 400.000 240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 3.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 181.000 220.000 291.000 1.000 0
Leverandørgjeld 206.000 149.000 128.000 47.000 1.000
Betalbar skatt 58.000 58.000 58.000 58.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 31.000 0 24.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 523.000 519.000 412.000 165.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 830.000 757.000 598.000 294.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 1.829.000 1.602.000 1.514.000 695.000 487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 916.000 619.000 481.000 199.000 240.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1 1.8 1.7 2.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.8 0.7 1.2
Soliditet 44.8 39.1 41.3 57.6 49.3
Resultatgrad 1.1 -0.6 -12.6 8.7 9.3
Rentedekningsgrad 1.6 -0.7 -18.3
Gjeldsgrad 1.2 1.6 1.4 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 -0.7 -10.8 31.7 46.8
Signatur
19.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex