Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lif As
Juridisk navn:  Lif As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62367773
Kløvstadhøgdvegen 683 Kløvstadhøgdvegen 683 Fax: 62369500
2372 Brøttum 2372 Brøttum
Fylke: Kommune:
Hedmark Ringsaker
Org.nr: 947053817
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/8/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
151.02%
Egenkapital  
  
3.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 151.000 2.365.000 1.719.000 240.000
Resultat: 246.000 98.000 869.000 237.000 26.000
Egenkapital: 1.373.000 1.323.000 1.223.000 923.000 749.000
Regnskap for  Lif As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 151.000 2.365.000 1.719.000 240.000
Driftskostnader -25.000 -174.000 -1.689.000 -1.482.000 -166.000
Driftsresultat -25.000 -23.000 676.000 236.000 74.000
Finansinntekter 237.000 48.000 34.000 32.000 124.000
Finanskostnader 35.000 74.000 159.000 -31.000 -171.000
Finans 272.000 122.000 193.000 1.000 -47.000
Resultat før skatt 246.000 98.000 869.000 237.000 26.000
Skattekostnad 3.000 3.000 -169.000 -63.000 -19.000
Årsresultat 249.000 101.000 700.000 173.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 474.000 50.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.538.000 1.276.000 2.395.000 1.564.000 997.000
Sum eiendeler 1.589.000 1.750.000 2.445.000 1.564.000 997.000
Sum opptjent egenkapital 873.000 823.000 723.000 423.000 249.000
Sum egenkapital 1.373.000 1.323.000 1.223.000 923.000 749.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 6.000 7.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 424.000 1.216.000 634.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 1.589.000 1.750.000 2.445.000 1.564.000 997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 126.000 2.365.000 1.719.000 240.000
Andre inntekter 0 25.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 151.000 2.365.000 1.719.000 240.000
Varekostnad 0 -112.000 -839.000 -891.000 -150.000
Lønninger 0 0 -697.000 -437.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -62.000 -153.000 -154.000 -16.000
Driftskostnader -25.000 -174.000 -1.689.000 -1.482.000 -166.000
Driftsresultat -25.000 -23.000 676.000 236.000 74.000
Finansinntekter 237.000 48.000 34.000 32.000 124.000
Finanskostnader 35.000 74.000 159.000 -31.000 -171.000
Finans 272.000 122.000 193.000 1.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 -400.000 0 0
Årsresultat 249.000 101.000 700.000 173.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 474.000 50.000 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 474.000 50.000 0 0
Varebeholdning 0 0 106.000 0 0
Kundefordringer 0 6.000 839.000 326.000 44.000
Andre fordringer 2.000 2.000 0 0 0
Sum investeringer 829.000 793.000 716.000 556.000 589.000
Kasse, bank 707.000 476.000 734.000 681.000 364.000
Sum omløpsmidler 1.538.000 1.276.000 2.395.000 1.564.000 997.000
Sum eiendeler 1.589.000 1.750.000 2.445.000 1.564.000 997.000
Sum opptjent egenkapital 873.000 823.000 723.000 423.000 249.000
Sum egenkapital 1.373.000 1.323.000 1.223.000 923.000 749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 6.000 7.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 6.000 7.000 10.000
Leverandørgjeld 9.000 6.000 80.000 62.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 171.000 66.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 203.000 201.000 19.000
Utbytte -200.000 0 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 418.000 363.000 305.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 424.000 1.216.000 634.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 1.589.000 1.750.000 2.445.000 1.564.000 997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.322.000 852.000 1.179.000 930.000 759.000
Likviditetsgrad 1 7.1 3 2 2.5 4.2
Likviditetsgrad 2 7.1 3 1.9 2.5 4.2
Soliditet 86.4 75.6 5 59.0 75.1
Resultatgrad -15.2 28.6 13.7 30.8
Rentedekningsgrad 0.7 0.3 -4.3 8.6 1.2
Gjeldsgrad 0.2 0.3 1 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 13.3 1.4 2 17.1 19.9
Signatur
11.12.2012
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Prokurister
11.12.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex