Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lightsyou As
Juridisk navn:  Lightsyou As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Smelarsgarden 20 Smelarsgarden 20 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 911652838
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -26.000 -26.000 -25.000 -40.000 -105.000
Egenkapital: -118.000 -118.000 -120.000 -95.000 -55.000
Regnskap for  Lightsyou As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -23.000 -25.000 -40.000 -105.000
Driftsresultat -23.000 -23.000 -25.000 -40.000 -105.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 0 0 0
Finans -2.000 -3.000 0 0 0
Resultat før skatt -26.000 -26.000 -25.000 -40.000 -105.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -26.000 -25.000 -40.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 25.000 25.000 22.000 28.000 12.000
Sum eiendeler 25.000 25.000 22.000 28.000 12.000
Sum opptjent egenkapital -148.000 -148.000 -150.000 -125.000 -85.000
Sum egenkapital -118.000 -118.000 -120.000 -95.000 -55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 142.000 142.000 142.000 123.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 24.000 22.000 28.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -23.000 -25.000 -40.000 -105.000
Driftskostnader -23.000 -23.000 -25.000 -40.000 -105.000
Driftsresultat -23.000 -23.000 -25.000 -40.000 -105.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 0 0 0
Finans -2.000 -3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -26.000 -25.000 -40.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 22.000 22.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 22.000 28.000 12.000
Sum omløpsmidler 25.000 25.000 22.000 28.000 12.000
Sum eiendeler 25.000 25.000 22.000 28.000 12.000
Sum opptjent egenkapital -148.000 -148.000 -150.000 -125.000 -85.000
Sum egenkapital -118.000 -118.000 -120.000 -95.000 -55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 142.000 142.000 117.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 142.000 142.000 123.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 24.000 22.000 28.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -117.000 -117.000 -120.000 -95.000 -56.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.2 0.3 0.2
Soliditet -491.7 -491.7 -545.5 -339.3 -423.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -11.5 -7.7
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.2
Total kapitalrentabilitet -95.8 -95.8 -113.6 -142.9 -807.7
Signatur
06.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex