Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lihaug Reinhald As
Juridisk navn:  Lihaug Reinhald As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Elin Lihaug Mosehaugen Fax:
5960 Dalsøyra 5960 Dalsøyra
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 817748562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Askøy Regnskap Og Personell As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
98.28%
Egenkapital  
  
-3.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -1.000 -58.000 0
Egenkapital: -29.000 -28.000 30.000
Regnskap for  Lihaug Reinhald As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -58.000 0
Driftsresultat -1.000 -58.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -58.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.000 -58.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 48.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 48.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -58.000 0
Sum egenkapital -29.000 -28.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 76.000 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 48.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -58.000 0
Driftskostnader -1.000 -58.000 0
Driftsresultat -1.000 -58.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 -58.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 30.000 30.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 17.000 30.000
Sum omløpsmidler 30.000 48.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 48.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -58.000 0
Sum egenkapital -29.000 -28.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 76.000 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 76.000 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 48.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 -28.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0
Soliditet -96.7 -58.3 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.7 0
Total kapitalrentabilitet -3.3 -120.8 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex