Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lille-Mæhlum Kåre Dødsbo
Juridisk navn:  Lille-Mæhlum Kåre Dødsbo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stigerbakken 1 Stigerbakken 1 Fax:
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 970295127
Aksjekapital: 41 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
500%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
7.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 18.000 3.000 4.000 5.000 7.000
Resultat: 3.000 1.000 5.000 7.000 4.000
Egenkapital: 71.000 66.000 49.000 32.000 20.000
Regnskap for  Lille-Mæhlum Kåre Dødsbo
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 18.000 3.000 4.000 5.000 7.000
Driftskostnader -14.000 -3.000 1.000 2.000 -3.000
Driftsresultat 3.000 1.000 5.000 7.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 3.000 1.000 5.000 7.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 1.000 5.000 7.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 71.000 71.000 61.000 49.000 50.000
Sum eiendeler 71.000 71.000 61.000 49.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 66.000 49.000 32.000 20.000
Sum egenkapital 71.000 66.000 49.000 32.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 12.000 17.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000 71.000 61.000 49.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 0 0 0 0
Andre inntekter 14.000 3.000 4.000 5.000 7.000
Driftsinntekter 18.000 3.000 4.000 5.000 7.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 5.000 7.000 5.000 5.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -10.000 -4.000 -3.000 -3.000
Driftskostnader -14.000 -3.000 1.000 2.000 -3.000
Driftsresultat 3.000 1.000 5.000 7.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 1.000 5.000 7.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 71.000 71.000 61.000 49.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 71.000 71.000 61.000 49.000 50.000
Sum eiendeler 71.000 71.000 61.000 49.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 66.000 49.000 32.000 20.000
Sum egenkapital 71.000 66.000 49.000 32.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 12.000 17.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 12.000 17.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000 71.000 61.000 49.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 66.000 49.000 32.000 20.000
Likviditetsgrad 1 14.2 5.1 2.9 1.7
Likviditetsgrad 2 0 14.2 5.1 2.9 1.7
Soliditet 1 9 80.3 65.3 40.0
Resultatgrad 16.7 33.3 125.0 140.0 57.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.2 1.4 8.2 14.3 8.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex