Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lille Persille Metro AS
Juridisk navn:  Lille Persille Metro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63017315
C/O Gudmund Melberg Peter Møllers Vei 5A Bibliotekgata 30 Fax: 22277696
0585 Oslo 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 893909222
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/16/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.2%
Resultat  
  
183.72%
Egenkapital  
  
-12.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.925.000 6.672.000 5.942.000 5.758.000 5.097.000
Resultat: 36.000 -43.000 339.000 282.000 87.000
Egenkapital: 50.000 57.000 449.000 196.000 182.000
Regnskap for  Lille Persille Metro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.925.000 6.672.000 5.942.000 5.758.000 5.097.000
Driftskostnader -5.808.000 -6.579.000 -5.505.000 -5.374.000 -4.829.000
Driftsresultat 117.000 94.000 438.000 384.000 269.000
Finansinntekter 0 0 2.000 7.000 0
Finanskostnader -81.000 -137.000 -100.000 -109.000 -181.000
Finans -81.000 -137.000 -98.000 -102.000 -181.000
Resultat før skatt 36.000 -43.000 339.000 282.000 87.000
Skattekostnad -42.000 -30.000 -86.000 -107.000 70.000
Årsresultat -6.000 -73.000 253.000 175.000 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 132.000 690.000 798.000 569.000
Sum omløpsmidler 1.313.000 1.612.000 1.234.000 855.000 1.344.000
Sum eiendeler 1.346.000 1.744.000 1.924.000 1.653.000 1.913.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -68.000 324.000 71.000 57.000
Sum egenkapital 50.000 57.000 449.000 196.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 98.000 204.000 827.000
Sum kortsiktig gjeld 1.295.000 1.687.000 1.377.000 1.253.000 904.000
Sum gjeld og egenkapital 1.345.000 1.744.000 1.924.000 1.653.000 1.913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.900.000 6.672.000 5.942.000 5.680.000 5.097.000
Andre inntekter 26.000 0 0 78.000 0
Driftsinntekter 5.925.000 6.672.000 5.942.000 5.758.000 5.097.000
Varekostnad -2.203.000 -2.649.000 -2.139.000 -1.932.000 -1.702.000
Lønninger -2.170.000 -2.308.000 -1.981.000 -1.774.000 -1.600.000
Avskrivning -73.000 -58.000 -108.000 -167.000 -281.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.362.000 -1.564.000 -1.277.000 -1.501.000 -1.246.000
Driftskostnader -5.808.000 -6.579.000 -5.505.000 -5.374.000 -4.829.000
Driftsresultat 117.000 94.000 438.000 384.000 269.000
Finansinntekter 0 0 2.000 7.000 0
Finanskostnader -81.000 -137.000 -100.000 -109.000 -181.000
Finans -81.000 -137.000 -98.000 -102.000 -181.000
Konsernbidrag 0 -68.000 0 -161.000 -102.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -73.000 253.000 175.000 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 58.000 67.000 69.000 116.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 73.000 131.000 239.000 385.000
Sum varige driftsmidler 0 73.000 131.000 239.000 385.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 493.000 491.000 68.000
Sum anleggsmidler 33.000 132.000 690.000 798.000 569.000
Varebeholdning 60.000 56.000 57.000 60.000 35.000
Kundefordringer 72.000 90.000 49.000 29.000 3.000
Andre fordringer 0 65.000 84.000 53.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 44.000 95.000 35.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.313.000 1.612.000 1.234.000 855.000 1.344.000
Sum eiendeler 1.346.000 1.744.000 1.924.000 1.653.000 1.913.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -68.000 324.000 71.000 57.000
Sum egenkapital 50.000 57.000 449.000 196.000 182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 80.000 170.000 80.000 220.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 98.000 204.000 827.000
Leverandørgjeld 659.000 822.000 767.000 569.000 489.000
Betalbar skatt 17.000 0 84.000 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 352.000 485.000 267.000 342.000 277.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188.000 210.000 178.000 122.000 -10.000
Sum kortsiktig gjeld 1.295.000 1.687.000 1.377.000 1.253.000 904.000
Sum gjeld og egenkapital 1.345.000 1.744.000 1.924.000 1.653.000 1.913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 -75.000 -143.000 -398.000 440.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9 0.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.9 0.7 1.5
Soliditet 3.7 3.3 23.3 11.9 9.5
Resultatgrad 2 1.4 7.4 6.7 5.3
Rentedekningsgrad 1.4 0.7 4.4 3.6 1.5
Gjeldsgrad 25.9 29.6 3.3 7.4 9.5
Total kapitalrentabilitet 8.7 5.4 22.9 23.7 14.1
Signatur
09.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex