Lilleodden Håndlaft As
Juridisk navn:  Lilleodden Håndlaft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lomnessjøen Øst 559 Sjøliveien 331 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 913441036
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/18/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
54.43%
Resultat  
  
4.17%
Egenkapital  
  
48.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.890.000 3.814.000 2.301.000 2.098.000 814.000
Resultat: 924.000 887.000 492.000 349.000 190.000
Egenkapital: 2.175.000 1.464.000 789.000 420.000 164.000
Regnskap for  Lilleodden Håndlaft As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.890.000 3.814.000 2.301.000 2.098.000 814.000
Driftskostnader -4.979.000 -2.928.000 -1.810.000 -1.749.000 -624.000
Driftsresultat 910.000 886.000 492.000 349.000 190.000
Finansinntekter 15.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 14.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 924.000 887.000 492.000 349.000 190.000
Skattekostnad -212.000 -212.000 -123.000 -94.000 -50.000
Årsresultat 712.000 674.000 369.000 256.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 684.000 284.000 156.000 95.000 0
Sum omløpsmidler 2.808.000 1.794.000 1.198.000 901.000 538.000
Sum eiendeler 3.492.000 2.078.000 1.354.000 996.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 2.151.000 1.439.000 765.000 396.000 140.000
Sum egenkapital 2.175.000 1.464.000 789.000 420.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 11.000 9.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.298.000 604.000 556.000 570.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 3.492.000 2.078.000 1.354.000 996.000 538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.890.000 3.814.000 2.301.000 2.098.000 814.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.890.000 3.814.000 2.301.000 2.098.000 814.000
Varekostnad -2.279.000 -1.249.000 -676.000 -723.000 -149.000
Lønninger -1.992.000 -1.121.000 -800.000 -840.000 -394.000
Avskrivning -98.000 -51.000 -16.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -610.000 -507.000 -318.000 -181.000 -81.000
Driftskostnader -4.979.000 -2.928.000 -1.810.000 -1.749.000 -624.000
Driftsresultat 910.000 886.000 492.000 349.000 190.000
Finansinntekter 15.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 14.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 712.000 674.000 369.000 256.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 121.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 125.000 66.000 81.000 95.000 0
Driftsløsøre 438.000 218.000 76.000 0 0
Sum varige driftsmidler 684.000 284.000 156.000 95.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 684.000 284.000 156.000 95.000 0
Varebeholdning 42.000 22.000 34.000 0 68.000
Kundefordringer 362.000 490.000 450.000 177.000 320.000
Andre fordringer 48.000 24.000 41.000 21.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.356.000 1.258.000 673.000 703.000 143.000
Sum omløpsmidler 2.808.000 1.794.000 1.198.000 901.000 538.000
Sum eiendeler 3.492.000 2.078.000 1.354.000 996.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 2.151.000 1.439.000 765.000 396.000 140.000
Sum egenkapital 2.175.000 1.464.000 789.000 420.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 11.000 9.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 11.000 9.000 6.000 0
Leverandørgjeld 472.000 143.000 134.000 19.000 23.000
Betalbar skatt 204.000 210.000 120.000 88.000 50.000
Skyldig offentlige avgifter 263.000 92.000 86.000 103.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 359.000 158.000 216.000 359.000 244.000
Sum kortsiktig gjeld 1.298.000 604.000 556.000 570.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 3.492.000 2.078.000 1.354.000 996.000 538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.510.000 1.190.000 642.000 331.000 164.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3 2.2 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.1 2.9 2.1 1.6 1.3
Soliditet 62.3 70.4 58.3 42.2 30.5
Resultatgrad 15.4 23.2 21.4 16.6 23.3
Rentedekningsgrad 9
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.7 1.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 26.5 42.7 36.4 35.0 35.3
Signatur
31.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex