Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lilleodden Håndlaft As
Juridisk navn:  Lilleodden Håndlaft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lomnessjøen Øst 559 Sjøliveien 331 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 913441036
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/18/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
65.75%
Resultat  
  
80.28%
Egenkapital  
  
85.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.814.000 2.301.000 2.098.000 814.000
Resultat: 887.000 492.000 349.000 190.000
Egenkapital: 1.464.000 789.000 420.000 164.000
Regnskap for  Lilleodden Håndlaft As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.814.000 2.301.000 2.098.000 814.000
Driftskostnader -2.928.000 -1.810.000 -1.749.000 -624.000
Driftsresultat 886.000 492.000 349.000 190.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 887.000 492.000 349.000 190.000
Skattekostnad -212.000 -123.000 -94.000 -50.000
Årsresultat 674.000 369.000 256.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 284.000 156.000 95.000 0
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.198.000 901.000 538.000
Sum eiendeler 2.078.000 1.354.000 996.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 1.439.000 765.000 396.000 140.000
Sum egenkapital 1.464.000 789.000 420.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 9.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 604.000 556.000 570.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 2.078.000 1.354.000 996.000 538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.814.000 2.301.000 2.098.000 814.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.814.000 2.301.000 2.098.000 814.000
Varekostnad -1.249.000 -676.000 -723.000 -149.000
Lønninger -1.121.000 -800.000 -840.000 -394.000
Avskrivning -51.000 -16.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -507.000 -318.000 -181.000 -81.000
Driftskostnader -2.928.000 -1.810.000 -1.749.000 -624.000
Driftsresultat 886.000 492.000 349.000 190.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 674.000 369.000 256.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 66.000 81.000 95.000 0
Driftsløsøre 218.000 76.000 0 0
Sum varige driftsmidler 284.000 156.000 95.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 284.000 156.000 95.000 0
Varebeholdning 22.000 34.000 0 68.000
Kundefordringer 490.000 450.000 177.000 320.000
Andre fordringer 24.000 41.000 21.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.258.000 673.000 703.000 143.000
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.198.000 901.000 538.000
Sum eiendeler 2.078.000 1.354.000 996.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 1.439.000 765.000 396.000 140.000
Sum egenkapital 1.464.000 789.000 420.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 9.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 9.000 6.000 0
Leverandørgjeld 143.000 134.000 19.000 23.000
Betalbar skatt 210.000 120.000 88.000 50.000
Skyldig offentlige avgifter 92.000 86.000 103.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 216.000 359.000 244.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 556.000 570.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 2.078.000 1.354.000 996.000 538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.190.000 642.000 331.000 164.000
Likviditetsgrad 1 3 2.2 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.9 2.1 1.6 1.3
Soliditet 70.4 58.3 42.2 30.5
Resultatgrad 23.2 21.4 16.6 23.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.7 1.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 42.7 36.4 35.0 35.3
Signatur
31.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex