Lillerovde Maskin AS
Juridisk navn:  Lillerovde Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90788488
Lisavegen 21 Lisavegen 21 Fax:
6006 Ålesund 6006 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 992105259
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 11/29/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Økonomibyrået As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.21%
Resultat  
  
-27.94%
Egenkapital  
  
6.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.518.000 13.088.000 12.403.000 10.479.000 9.990.000
Resultat: 810.000 1.124.000 2.738.000 1.616.000 2.457.000
Egenkapital: 10.526.000 9.882.000 9.008.000 7.940.000 6.735.000
Regnskap for  Lillerovde Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.518.000 13.088.000 12.403.000 10.479.000 9.990.000
Driftskostnader -15.700.000 -11.961.000 -9.671.000 -8.852.000 -7.515.000
Driftsresultat 817.000 1.127.000 2.733.000 1.627.000 2.475.000
Finansinntekter 8.000 19.000 27.000 29.000 34.000
Finanskostnader -15.000 -22.000 -22.000 -39.000 -51.000
Finans -7.000 -3.000 5.000 -10.000 -17.000
Resultat før skatt 810.000 1.124.000 2.738.000 1.616.000 2.457.000
Skattekostnad -167.000 -250.000 -669.000 -411.000 -666.000
Årsresultat 644.000 874.000 2.068.000 1.205.000 1.792.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.491.000 6.101.000 5.202.000 4.665.000 5.182.000
Sum omløpsmidler 7.180.000 6.381.000 7.359.000 5.994.000 5.775.000
Sum eiendeler 13.671.000 12.482.000 12.561.000 10.659.000 10.957.000
Sum opptjent egenkapital 10.426.000 9.782.000 8.908.000 7.840.000 6.635.000
Sum egenkapital 10.526.000 9.882.000 9.008.000 7.940.000 6.735.000
Sum langsiktig gjeld 443.000 523.000 699.000 830.000 1.040.000
Sum kortsiktig gjeld 2.703.000 2.076.000 2.853.000 1.889.000 3.182.000
Sum gjeld og egenkapital 13.672.000 12.481.000 12.560.000 10.659.000 10.957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.416.000 12.756.000 12.112.000 10.377.000 9.990.000
Andre inntekter 102.000 332.000 291.000 102.000 0
Driftsinntekter 16.518.000 13.088.000 12.403.000 10.479.000 9.990.000
Varekostnad -1.410.000 -1.551.000 -1.265.000 -1.195.000 -1.283.000
Lønninger -8.202.000 -5.618.000 -4.542.000 -4.436.000 -3.444.000
Avskrivning -1.202.000 -1.092.000 -911.000 -880.000 -757.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.886.000 -3.700.000 -2.953.000 -2.341.000 -2.031.000
Driftskostnader -15.700.000 -11.961.000 -9.671.000 -8.852.000 -7.515.000
Driftsresultat 817.000 1.127.000 2.733.000 1.627.000 2.475.000
Finansinntekter 8.000 19.000 27.000 29.000 34.000
Finanskostnader -15.000 -22.000 -22.000 -39.000 -51.000
Finans -7.000 -3.000 5.000 -10.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Årsresultat 644.000 874.000 2.068.000 1.205.000 1.792.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.604.000 3.554.000 2.806.000 917.000 1.280.000
Driftsløsøre 2.887.000 2.547.000 2.396.000 3.747.000 3.902.000
Sum varige driftsmidler 6.491.000 6.101.000 5.202.000 4.665.000 5.182.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.491.000 6.101.000 5.202.000 4.665.000 5.182.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.006.000 1.600.000 1.649.000 1.198.000 1.860.000
Andre fordringer 965.000 1.055.000 1.200.000 380.000 415.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.209.000 3.726.000 4.510.000 4.416.000 3.499.000
Sum omløpsmidler 7.180.000 6.381.000 7.359.000 5.994.000 5.775.000
Sum eiendeler 13.671.000 12.482.000 12.561.000 10.659.000 10.957.000
Sum opptjent egenkapital 10.426.000 9.782.000 8.908.000 7.840.000 6.635.000
Sum egenkapital 10.526.000 9.882.000 9.008.000 7.940.000 6.735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 443.000 450.000 406.000 317.000 307.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 443.000 523.000 699.000 830.000 1.040.000
Leverandørgjeld 416.000 429.000 328.000 214.000 259.000
Betalbar skatt 174.000 207.000 580.000 401.000 568.000
Skyldig offentlige avgifter 1.247.000 832.000 503.000 822.000 936.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 867.000 609.000 442.000 451.000 419.000
Sum kortsiktig gjeld 2.703.000 2.076.000 2.853.000 1.889.000 3.182.000
Sum gjeld og egenkapital 13.672.000 12.481.000 12.560.000 10.659.000 10.957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.477.000 4.305.000 4.506.000 4.105.000 2.593.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.1 2.6 3.2 1.8
Likviditetsgrad 2 2.7 3.1 2.6 3.2 1.9
Soliditet 7 79.2 71.7 74.5 61.5
Resultatgrad 4.9 8.6 2 15.5 24.8
Rentedekningsgrad 54.5 51.2 124.2 42.5 49.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 6 9.2 2 15.5 22.9
Signatur
11.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex