Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lilleskog Bilverksted AS
Juridisk navn:  Lilleskog Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52779193
Skjoldastraumsvegen 1150 Skjoldastraumsvegen 1150 Fax: 52776095
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 851777202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/25/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.8%
Resultat  
  
17.76%
Egenkapital  
  
11.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.086.000 18.128.000 17.748.000 19.223.000 20.307.000
Resultat: 630.000 535.000 247.000 630.000 185.000
Egenkapital: 4.158.000 3.732.000 3.330.000 3.135.000 2.676.000
Regnskap for  Lilleskog Bilverksted AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.086.000 18.128.000 17.748.000 19.223.000 20.307.000
Driftskostnader -19.471.000 -17.603.000 -17.576.000 -18.624.000 -20.160.000
Driftsresultat 614.000 526.000 171.000 600.000 147.000
Finansinntekter 17.000 11.000 78.000 33.000 41.000
Finanskostnader 0 -3.000 -2.000 -4.000 -4.000
Finans 17.000 8.000 76.000 29.000 37.000
Resultat før skatt 630.000 535.000 247.000 630.000 185.000
Skattekostnad -205.000 -133.000 -52.000 -171.000 -49.000
Årsresultat 425.000 402.000 196.000 458.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 877.000 654.000 810.000 700.000 770.000
Sum omløpsmidler 4.971.000 4.930.000 4.180.000 3.978.000 3.425.000
Sum eiendeler 5.848.000 5.584.000 4.990.000 4.678.000 4.195.000
Sum opptjent egenkapital 3.862.000 3.437.000 3.230.000 3.035.000 2.576.000
Sum egenkapital 4.158.000 3.732.000 3.330.000 3.135.000 2.676.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.691.000 1.852.000 1.660.000 1.543.000 1.518.000
Sum gjeld og egenkapital 5.849.000 5.585.000 4.990.000 4.678.000 4.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.089.000 18.142.000 17.685.000 19.109.000 20.214.000
Andre inntekter -4.000 -14.000 63.000 115.000 93.000
Driftsinntekter 20.086.000 18.128.000 17.748.000 19.223.000 20.307.000
Varekostnad -14.579.000 -13.009.000 -12.989.000 -14.274.000 -15.575.000
Lønninger -3.258.000 -3.066.000 -2.996.000 -2.807.000 -2.776.000
Avskrivning -203.000 -243.000 -224.000 -188.000 -145.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.431.000 -1.285.000 -1.367.000 -1.355.000 -1.664.000
Driftskostnader -19.471.000 -17.603.000 -17.576.000 -18.624.000 -20.160.000
Driftsresultat 614.000 526.000 171.000 600.000 147.000
Finansinntekter 17.000 11.000 78.000 33.000 41.000
Finanskostnader 0 -3.000 -2.000 -4.000 -4.000
Finans 17.000 8.000 76.000 29.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 425.000 402.000 196.000 458.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 25.000 47.000 42.000 36.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 88.000 100.000 112.000 124.000 136.000
Driftsløsøre 715.000 469.000 629.000 512.000 576.000
Sum varige driftsmidler 803.000 569.000 741.000 636.000 712.000
Sum finansielle anleggsmidler 74.000 60.000 22.000 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 877.000 654.000 810.000 700.000 770.000
Varebeholdning 2.419.000 2.273.000 1.918.000 1.924.000 1.690.000
Kundefordringer 870.000 828.000 770.000 783.000 703.000
Andre fordringer 86.000 15.000 109.000 47.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.596.000 1.814.000 1.383.000 1.223.000 974.000
Sum omløpsmidler 4.971.000 4.930.000 4.180.000 3.978.000 3.425.000
Sum eiendeler 5.848.000 5.584.000 4.990.000 4.678.000 4.195.000
Sum opptjent egenkapital 3.862.000 3.437.000 3.230.000 3.035.000 2.576.000
Sum egenkapital 4.158.000 3.732.000 3.330.000 3.135.000 2.676.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 765.000 1.069.000 832.000 678.000 1.011.000
Betalbar skatt 180.000 111.000 56.000 177.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 458.000 360.000 370.000 446.000 230.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 288.000 312.000 401.000 241.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 1.691.000 1.852.000 1.660.000 1.543.000 1.518.000
Sum gjeld og egenkapital 5.849.000 5.585.000 4.990.000 4.678.000 4.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.280.000 3.078.000 2.520.000 2.435.000 1.907.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.7 2.5 2.6 2.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2
Soliditet 71.1 66.8 66.7 67.0 63.8
Resultatgrad 3.1 2.9 1 3.1 0.7
Rentedekningsgrad 175.3 85.5 158.3 47.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 10.8 9.6 5 13.5 4.5
Signatur
14.02.2013
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS
FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex