Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lilletuneveien 3 AS
Juridisk navn:  Lilletuneveien 3 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gladengveien 3B Gladengveien 3B Fax:
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994786148
Aksjekapital: 15.077.631 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/25/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.44%
Resultat  
  
27.93%
Egenkapital  
  
-16.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.889.000 26.201.000 25.531.000 21.242.000 16.035.000
Resultat: 3.788.000 2.961.000 2.547.000 8.050.000 5.863.000
Egenkapital: 26.152.000 31.489.000 45.685.000 50.588.000 45.416.000
Regnskap for  Lilletuneveien 3 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.889.000 26.201.000 25.531.000 21.242.000 16.035.000
Driftskostnader -12.794.000 -11.906.000 -11.632.000 -7.600.000 -5.132.000
Driftsresultat 15.095.000 14.295.000 13.899.000 13.642.000 10.903.000
Finansinntekter 3.000 7.000 22.000 39.000 83.000
Finanskostnader -11.309.000 -11.341.000 -11.374.000 -5.631.000 -5.123.000
Finans -11.306.000 -11.334.000 -11.352.000 -5.592.000 -5.040.000
Resultat før skatt 3.788.000 2.961.000 2.547.000 8.050.000 5.863.000
Skattekostnad -2.368.000 -2.327.000 -2.386.000 -2.444.000 -1.583.000
Årsresultat 1.419.000 634.000 160.000 5.606.000 4.280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 229.205.000 232.112.000 235.675.000 240.614.000 232.507.000
Sum omløpsmidler 3.595.000 3.689.000 18.685.000 10.478.000 3.912.000
Sum eiendeler 232.800.000 235.801.000 254.360.000 251.092.000 236.419.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.562.000 16.758.000 21.661.000 16.489.000
Sum egenkapital 26.152.000 31.489.000 45.685.000 50.588.000 45.416.000
Sum langsiktig gjeld 189.563.000 188.956.000 188.716.000 188.716.000 129.871.000
Sum kortsiktig gjeld 17.086.000 15.357.000 19.960.000 11.788.000 61.133.000
Sum gjeld og egenkapital 232.801.000 235.802.000 254.361.000 251.092.000 236.420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 0 0 0 0
Andre inntekter 27.859.000 26.201.000 25.531.000 21.242.000 16.035.000
Driftsinntekter 27.889.000 26.201.000 25.531.000 21.242.000 16.035.000
Varekostnad -4.125.000 -3.101.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.954.000 -3.945.000 -3.944.000 -3.885.000 -2.297.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.715.000 -4.860.000 -7.688.000 -3.715.000 -2.835.000
Driftskostnader -12.794.000 -11.906.000 -11.632.000 -7.600.000 -5.132.000
Driftsresultat 15.095.000 14.295.000 13.899.000 13.642.000 10.903.000
Finansinntekter 3.000 7.000 22.000 39.000 83.000
Finanskostnader -11.309.000 -11.341.000 -11.374.000 -5.631.000 -5.123.000
Finans -11.306.000 -11.334.000 -11.352.000 -5.592.000 -5.040.000
Konsernbidrag 0 0 0 -434.000 561.000
Utbytte -6.000.000 -5.900.000 -5.064.000 0 0
Årsresultat 1.419.000 634.000 160.000 5.606.000 4.280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 662.000 1.787.000 3.277.000
Fast eiendom 229.205.000 232.112.000 235.013.000 238.827.000 229.230.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 229.205.000 232.112.000 235.013.000 238.827.000 229.230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 229.205.000 232.112.000 235.675.000 240.614.000 232.507.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 669.000 299.000 8.251.000 7.846.000 2.420.000
Andre fordringer 102.000 623.000 484.000 0 724.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.824.000 2.767.000 9.950.000 2.633.000 0
Sum omløpsmidler 3.595.000 3.689.000 18.685.000 10.478.000 3.912.000
Sum eiendeler 232.800.000 235.801.000 254.360.000 251.092.000 236.419.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.562.000 16.758.000 21.661.000 16.489.000
Sum egenkapital 26.152.000 31.489.000 45.685.000 50.588.000 45.416.000
Sum avsetninger til forpliktelser 847.000 240.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 983.000 0 0 0 55.586.000
Sum langsiktig gjeld 189.563.000 188.956.000 188.716.000 188.716.000 129.871.000
Leverandørgjeld 0 697.000 629.000 188.000 3.061.000
Betalbar skatt 1.535.000 1.425.000 1.261.000 794.000 0
Skyldig offentlige avgifter 827.000 326.000 1.462.000 1.915.000 0
Utbytte -6.000.000 -5.900.000 -5.064.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.741.000 7.009.000 11.544.000 8.892.000 2.486.000
Sum kortsiktig gjeld 17.086.000 15.357.000 19.960.000 11.788.000 61.133.000
Sum gjeld og egenkapital 232.801.000 235.802.000 254.361.000 251.092.000 236.420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.491.000 -11.668.000 -1.275.000 -1.310.000 -57.221.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.9 0.9 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.9 0.9 0.1
Soliditet 11.2 13.4 1 20.1 19.2
Resultatgrad 54.1 54.6 54.4 64.2 68.0
Rentedekningsgrad 1.3 1.3 1.2 2.4 2.1
Gjeldsgrad 7.9 6.5 4.6 4.0 4.2
Total kapitalrentabilitet 6.5 6.1 5.5 5.4 4.6
Signatur
15.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
TERRY MARK JAMES
Prokurister
15.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex