Lillohagen Fus Barnehage As
Juridisk navn:  Lillohagen Fus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97558323
Birch-Reichenwalds Gate 2D Birch-Reichenwalds Gate 2D Fax:
0483 Oslo 483 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993195014
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 9/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.08%
Resultat  
  
1.62%
Egenkapital  
  
-12.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.705.000 13.694.000 13.750.000 12.972.000 12.258.000
Resultat: 1.001.000 985.000 1.566.000 1.526.000 412.000
Egenkapital: 2.438.000 2.774.000 100.000 840.000 -303.000
Regnskap for  Lillohagen Fus Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.705.000 13.694.000 13.750.000 12.972.000 12.258.000
Driftskostnader -12.304.000 -12.293.000 -11.730.000 -10.967.000 -11.208.000
Driftsresultat 1.401.000 1.401.000 2.021.000 2.004.000 1.050.000
Finansinntekter 51.000 9.000 5.000 6.000 10.000
Finanskostnader -451.000 -425.000 -460.000 -484.000 -648.000
Finans -400.000 -416.000 -455.000 -478.000 -638.000
Resultat før skatt 1.001.000 985.000 1.566.000 1.526.000 412.000
Skattekostnad -221.000 -236.000 -381.000 -384.000 -122.000
Årsresultat 781.000 750.000 1.185.000 1.142.000 290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.468.000 24.542.000 25.633.000 26.730.000 28.130.000
Sum omløpsmidler 9.647.000 8.856.000 7.425.000 5.684.000 3.721.000
Sum eiendeler 33.115.000 33.398.000 33.058.000 32.414.000 31.851.000
Sum opptjent egenkapital 414.000 750.000 0 740.000 -403.000
Sum egenkapital 2.438.000 2.774.000 100.000 840.000 -303.000
Sum langsiktig gjeld 26.789.000 27.651.000 28.519.000 29.359.000 30.189.000
Sum kortsiktig gjeld 3.889.000 2.973.000 4.440.000 2.216.000 1.966.000
Sum gjeld og egenkapital 33.116.000 33.398.000 33.059.000 32.415.000 31.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.705.000 13.694.000 13.293.000 12.875.000 12.233.000
Andre inntekter 0 0 457.000 96.000 25.000
Driftsinntekter 13.705.000 13.694.000 13.750.000 12.972.000 12.258.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -9.309.000 -8.273.000 -8.940.000 -7.965.000 -8.172.000
Avskrivning -1.169.000 -1.169.000 -1.169.000 -1.317.000 -1.330.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.826.000 -2.851.000 -1.621.000 -1.685.000 -1.706.000
Driftskostnader -12.304.000 -12.293.000 -11.730.000 -10.967.000 -11.208.000
Driftsresultat 1.401.000 1.401.000 2.021.000 2.004.000 1.050.000
Finansinntekter 51.000 9.000 5.000 6.000 10.000
Finanskostnader -451.000 -425.000 -460.000 -484.000 -648.000
Finans -400.000 -416.000 -455.000 -478.000 -638.000
Konsernbidrag -1.117.000 0 -1.924.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 781.000 750.000 1.185.000 1.142.000 290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 295.000 201.000 123.000 51.000 134.000
Fast eiendom 23.173.000 24.342.000 25.510.000 26.679.000 27.848.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 148.000
Sum varige driftsmidler 23.173.000 24.342.000 25.510.000 26.679.000 27.996.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.468.000 24.542.000 25.633.000 26.730.000 28.130.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.332.000 8.519.000 7.151.000 5.412.000 3.428.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 315.000 337.000 274.000 273.000 294.000
Sum omløpsmidler 9.647.000 8.856.000 7.425.000 5.684.000 3.721.000
Sum eiendeler 33.115.000 33.398.000 33.058.000 32.414.000 31.851.000
Sum opptjent egenkapital 414.000 750.000 0 740.000 -403.000
Sum egenkapital 2.438.000 2.774.000 100.000 840.000 -303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 198.000 166.000 134.000 100.000 69.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.892.000 453.000 2.377.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.789.000 27.651.000 28.519.000 29.359.000 30.189.000
Leverandørgjeld 591.000 863.000 664.000 534.000 625.000
Betalbar skatt 0 313.000 0 301.000 0
Skyldig offentlige avgifter 633.000 89.000 99.000 89.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 773.000 1.255.000 1.299.000 1.292.000 1.249.000
Sum kortsiktig gjeld 3.889.000 2.973.000 4.440.000 2.216.000 1.966.000
Sum gjeld og egenkapital 33.116.000 33.398.000 33.059.000 32.415.000 31.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.758.000 5.883.000 2.985.000 3.468.000 1.755.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3 1.7 2.6 1.9
Likviditetsgrad 2 2.5 3 1.7 2.6 1.9
Soliditet 7.4 8.3 0.3 2.6 -1.0
Resultatgrad 10.2 10.2 14.7 15.4 8.6
Rentedekningsgrad 3.1 3.3 4.4 4.1 1.6
Gjeldsgrad 12.6 1 329.6 37.6 -106.1
Total kapitalrentabilitet 4.4 4.2 6.1 6.2 3.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex