Limingen Eiendom AS
Juridisk navn:  Limingen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90724002
Dergaveien 17 Dergaveien 17 Fax:
7898 Limingen 7898 Limingen
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Røyrvik
Org.nr: 817432352
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/1976
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Røyrvik Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
2.87%
Resultat  
  
-11.76%
Egenkapital  
  
-20.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 179.000 174.000 194.000 166.000 133.000
Resultat: -38.000 -34.000 -23.000 -53.000 -107.000
Egenkapital: 133.000 168.000 199.000 227.000 266.000
Regnskap for  Limingen Eiendom AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 179.000 174.000 194.000 166.000 133.000
Driftskostnader -197.000 -185.000 -189.000 -182.000 -202.000
Driftsresultat -17.000 -11.000 5.000 -16.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -21.000 -24.000 -28.000 -37.000 -40.000
Finans -21.000 -24.000 -28.000 -37.000 -39.000
Resultat før skatt -38.000 -34.000 -23.000 -53.000 -107.000
Skattekostnad 3.000 3.000 -5.000 14.000 25.000
Årsresultat -35.000 -32.000 -28.000 -38.000 -82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 703.000 795.000 887.000 986.000 1.066.000
Sum omløpsmidler 23.000 31.000 32.000 25.000 27.000
Sum eiendeler 726.000 826.000 919.000 1.011.000 1.093.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 68.000 99.000 127.000 166.000
Sum egenkapital 133.000 168.000 199.000 227.000 266.000
Sum langsiktig gjeld 558.000 624.000 688.000 748.000 803.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 35.000 32.000 36.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 727.000 827.000 919.000 1.011.000 1.094.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 169.000 164.000 184.000 156.000 123.000
Andre inntekter 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Driftsinntekter 179.000 174.000 194.000 166.000 133.000
Varekostnad -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -98.000 -87.000 -91.000 -84.000 -87.000
Driftskostnader -197.000 -185.000 -189.000 -182.000 -202.000
Driftsresultat -17.000 -11.000 5.000 -16.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -21.000 -24.000 -28.000 -37.000 -40.000
Finans -21.000 -24.000 -28.000 -37.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -32.000 -28.000 -38.000 -82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 142.000 140.000 137.000 141.000 127.000
Fast eiendom 526.000 620.000 715.000 810.000 904.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 526.000 620.000 715.000 810.000 904.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Sum anleggsmidler 703.000 795.000 887.000 986.000 1.066.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 5.000 0 5.000 2.000
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 26.000 32.000 20.000 24.000
Sum omløpsmidler 23.000 31.000 32.000 25.000 27.000
Sum eiendeler 726.000 826.000 919.000 1.011.000 1.093.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 68.000 99.000 127.000 166.000
Sum egenkapital 133.000 168.000 199.000 227.000 266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 558.000 624.000 688.000 748.000 803.000
Leverandørgjeld 12.000 7.000 6.000 11.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 7.000 4.000 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 21.000 21.000 21.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 35.000 32.000 36.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 727.000 827.000 919.000 1.011.000 1.094.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000 -4.000 0 -11.000 2.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 1.0 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 1.1 0.7 1.1
Soliditet 18.3 20.3 21.7 22.5 24.3
Resultatgrad -9.5 -6.3 2.6 -9.6 -51.9
Rentedekningsgrad -0.8 -0.5 0.2 -0.4 -1.7
Gjeldsgrad 4.5 3.9 3.6 3.5 3.1
Total kapitalrentabilitet -2.3 -1.3 0.5 -1.6 -6.2
Signatur
07.03.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.03.2016
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex