Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Limona As
Juridisk navn:  Limona As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93437614
H0504 Storgata 61 H0504 Storgata 61 Fax:
4307 Sandnes 4307 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 991752366
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Opk As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.92%
Resultat  
  
54.44%
Egenkapital  
  
-67.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.223.000 4.249.000 3.717.000 5.237.000 5.054.000
Resultat: 2.885.000 1.868.000 -659.000 3.340.000 3.411.000
Egenkapital: 100.000 305.000 858.000 1.329.000 3.826.000
Regnskap for  Limona As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.223.000 4.249.000 3.717.000 5.237.000 5.054.000
Driftskostnader -2.336.000 -2.381.000 -4.375.000 -1.896.000 -1.638.000
Driftsresultat 2.887.000 1.868.000 -659.000 3.341.000 3.417.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 0 -1.000 -6.000
Finans -2.000 0 0 0 -6.000
Resultat før skatt 2.885.000 1.868.000 -659.000 3.340.000 3.411.000
Skattekostnad -705.000 -446.000 155.000 -837.000 -922.000
Årsresultat 2.179.000 1.422.000 -503.000 2.504.000 2.489.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 968.000 0 2.243.000 7.204.000 7.209.000
Sum omløpsmidler 8.000 2.419.000 43.000 32.000 55.000
Sum eiendeler 976.000 2.419.000 2.286.000 7.236.000 7.264.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 191.000 744.000 1.215.000 3.712.000
Sum egenkapital 100.000 305.000 858.000 1.329.000 3.826.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 75.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 736.000 2.039.000 1.428.000 5.907.000 3.438.000
Sum gjeld og egenkapital 976.000 2.419.000 2.286.000 7.236.000 7.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.223.000 4.249.000 3.717.000 5.237.000 5.054.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.223.000 4.249.000 3.717.000 5.237.000 5.054.000
Varekostnad -114.000 -154.000 -142.000 -145.000 -85.000
Lønninger -1.110.000 -638.000 -2.628.000 -85.000 -55.000
Avskrivning 0 0 0 -28.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.112.000 -1.589.000 -1.605.000 -1.638.000 -1.459.000
Driftskostnader -2.336.000 -2.381.000 -4.375.000 -1.896.000 -1.638.000
Driftsresultat 2.887.000 1.868.000 -659.000 3.341.000 3.417.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 0 -1.000 -6.000
Finans -2.000 0 0 0 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.347.000 -1.300.000 0 0 0
Årsresultat 2.179.000 1.422.000 -503.000 2.504.000 2.489.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 17.000 9.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 28.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 968.000 0 2.226.000 7.195.000 7.177.000
Sum anleggsmidler 968.000 0 2.243.000 7.204.000 7.209.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 600.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 28.000 43.000 32.000 34.000
Sum omløpsmidler 8.000 2.419.000 43.000 32.000 55.000
Sum eiendeler 976.000 2.419.000 2.286.000 7.236.000 7.264.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 191.000 744.000 1.215.000 3.712.000
Sum egenkapital 100.000 305.000 858.000 1.329.000 3.826.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 0 440.000 5.000.000 3.429.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 75.000 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 47.000 23.000 65.000 1.000
Betalbar skatt 639.000 430.000 0 841.000 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 8.000 66.000 1.000 1.000
Utbytte -2.347.000 -1.300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 255.000 899.000 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 736.000 2.039.000 1.428.000 5.907.000 3.438.000
Sum gjeld og egenkapital 976.000 2.419.000 2.286.000 7.236.000 7.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -728.000 380.000 -1.385.000 -5.875.000 -3.383.000
Likviditetsgrad 1 0 1.2 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 1.2 0 0 0.1
Soliditet 10.2 12.6 37.5 18.4 52.7
Resultatgrad 55.3 4 -17.7 63.8 67.6
Rentedekningsgrad 1443.5 3 569.5
Gjeldsgrad 8.8 6.9 1.7 4.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 295.8 77.2 -28.8 46.2 47.0
Signatur
02.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex