Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lindåna Kraft AS
Juridisk navn:  Lindåna Kraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91873528
C/O Terje Abusland Hodnekilen 3 Hodne Fax:
4737 Hornnes 4737 Hornnes
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 995081571
Aksjekapital: 210.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.19%
Resultat  
  
381.48%
Egenkapital  
  
0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.319.000 1.266.000 1.644.000 2.250.000 1.758.000
Resultat: 130.000 27.000 354.000 816.000 271.000
Egenkapital: 3.054.000 3.042.000 3.166.000 2.764.000 2.153.000
Regnskap for  Lindåna Kraft AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.319.000 1.266.000 1.644.000 2.250.000 1.758.000
Driftskostnader -754.000 -769.000 -779.000 -838.000 -847.000
Driftsresultat 565.000 497.000 865.000 1.412.000 911.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -436.000 -472.000 -512.000 -597.000 -640.000
Finans -436.000 -471.000 -512.000 -596.000 -640.000
Resultat før skatt 130.000 27.000 354.000 816.000 271.000
Skattekostnad -118.000 -150.000 48.000 -205.000 87.000
Årsresultat 12.000 -123.000 402.000 611.000 359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.934.000 16.284.000 16.739.000 17.041.000 17.596.000
Sum omløpsmidler 801.000 670.000 1.395.000 1.106.000 1.145.000
Sum eiendeler 16.735.000 16.954.000 18.134.000 18.147.000 18.741.000
Sum opptjent egenkapital 940.000 928.000 1.052.000 650.000 39.000
Sum egenkapital 3.054.000 3.042.000 3.166.000 2.764.000 2.153.000
Sum langsiktig gjeld 13.220.000 13.632.000 14.693.000 15.106.000 15.111.000
Sum kortsiktig gjeld 461.000 280.000 275.000 277.000 1.477.000
Sum gjeld og egenkapital 16.735.000 16.954.000 18.134.000 18.147.000 18.741.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.156.000 790.000 883.000 1.408.000 1.117.000
Andre inntekter 163.000 475.000 761.000 842.000 641.000
Driftsinntekter 1.319.000 1.266.000 1.644.000 2.250.000 1.758.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -404.000 -419.000 -429.000 -488.000 -497.000
Driftskostnader -754.000 -769.000 -779.000 -838.000 -847.000
Driftsresultat 565.000 497.000 865.000 1.412.000 911.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -436.000 -472.000 -512.000 -597.000 -640.000
Finans -436.000 -471.000 -512.000 -596.000 -640.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -123.000 402.000 611.000 359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 106.000 58.000 263.000
Fast eiendom 702.000 713.000 725.000 737.000 748.000
Maskiner anlegg 15.233.000 15.571.000 15.909.000 16.247.000 16.585.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.934.000 16.284.000 16.634.000 16.983.000 17.333.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.934.000 16.284.000 16.739.000 17.041.000 17.596.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 130.000 100.000 326.000 89.000 247.000
Andre fordringer 26.000 26.000 22.000 3.000 0
Sum investeringer 0 362.000 936.000 374.000 318.000
Kasse, bank 645.000 183.000 111.000 639.000 579.000
Sum omløpsmidler 801.000 670.000 1.395.000 1.106.000 1.145.000
Sum eiendeler 16.735.000 16.954.000 18.134.000 18.147.000 18.741.000
Sum opptjent egenkapital 940.000 928.000 1.052.000 650.000 39.000
Sum egenkapital 3.054.000 3.042.000 3.166.000 2.764.000 2.153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 328.000
Sum langsiktig gjeld 13.220.000 13.632.000 14.693.000 15.106.000 15.111.000
Leverandørgjeld 124.000 133.000 164.000 41.000 88.000
Betalbar skatt 118.000 45.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 31.000 44.000 48.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 71.000 68.000 189.000 1.001.000
Sum kortsiktig gjeld 461.000 280.000 275.000 277.000 1.477.000
Sum gjeld og egenkapital 16.735.000 16.954.000 18.134.000 18.147.000 18.741.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 340.000 390.000 1.120.000 829.000 -332.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.4 5.1 4.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.7 2.4 5.1 4.0 0.8
Soliditet 18.2 17.9 17.5 15.2 11.5
Resultatgrad 42.8 39.3 52.6 62.8 51.8
Rentedekningsgrad 1.3 1.1 1.7 2.4 1.4
Gjeldsgrad 4.5 4.6 4.7 5.6 7.7
Total kapitalrentabilitet 3.4 2.9 4.8 7.8 4.9
Signatur
26.05.2016
Prokurister
26.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex