Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lindås Vvs Nils Træland AS
Juridisk navn:  Lindås Vvs Nils Træland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56363586
Litlås 3 Hundvin Fax: 56360630
5954 Mongstad 5955 Lindås
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 915836445
Aksjekapital: 534.600 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 3/1/1978 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ultima Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.33%
Resultat  
  
71.55%
Egenkapital  
  
39.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.129.000 17.919.000 14.248.000 11.417.000 11.611.000
Resultat: 2.587.000 1.508.000 713.000 -655.000 1.774.000
Egenkapital: 5.146.000 3.689.000 2.927.000 2.214.000 4.871.000
Regnskap for  Lindås Vvs Nils Træland AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.129.000 17.919.000 14.248.000 11.417.000 11.611.000
Driftskostnader -17.430.000 -16.309.000 -13.415.000 -11.956.000 -9.742.000
Driftsresultat 2.700.000 1.610.000 833.000 -538.000 1.868.000
Finansinntekter 20.000 19.000 13.000 7.000 24.000
Finanskostnader -131.000 -122.000 -133.000 -125.000 -119.000
Finans -111.000 -103.000 -120.000 -118.000 -95.000
Resultat før skatt 2.587.000 1.508.000 713.000 -655.000 1.774.000
Skattekostnad -581.000 -245.000 0 0 -381.000
Årsresultat 2.007.000 1.262.000 713.000 -655.000 1.392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.371.000 4.305.000 4.370.000 212.000 4.805.000
Sum omløpsmidler 8.346.000 7.706.000 5.792.000 8.589.000 6.428.000
Sum eiendeler 12.717.000 12.011.000 10.162.000 8.801.000 11.233.000
Sum opptjent egenkapital 4.611.000 3.155.000 2.392.000 1.679.000 3.971.000
Sum egenkapital 5.146.000 3.689.000 2.927.000 2.214.000 4.871.000
Sum langsiktig gjeld 3.100.000 3.377.000 3.655.000 3.933.000 2.484.000
Sum kortsiktig gjeld 4.472.000 4.945.000 3.580.000 2.654.000 3.877.000
Sum gjeld og egenkapital 12.718.000 12.012.000 10.162.000 8.801.000 11.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.129.000 17.919.000 14.248.000 11.406.000 11.587.000
Andre inntekter 0 0 0 12.000 24.000
Driftsinntekter 20.129.000 17.919.000 14.248.000 11.417.000 11.611.000
Varekostnad -7.892.000 -8.606.000 -6.759.000 -4.873.000 -3.190.000
Lønninger -6.620.000 -5.017.000 -4.216.000 -4.950.000 -4.575.000
Avskrivning -101.000 -92.000 -85.000 -70.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.817.000 -2.594.000 -2.355.000 -2.063.000 -1.896.000
Driftskostnader -17.430.000 -16.309.000 -13.415.000 -11.956.000 -9.742.000
Driftsresultat 2.700.000 1.610.000 833.000 -538.000 1.868.000
Finansinntekter 20.000 19.000 13.000 7.000 24.000
Finanskostnader -131.000 -122.000 -133.000 -125.000 -119.000
Finans -111.000 -103.000 -120.000 -118.000 -95.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -550.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 2.007.000 1.262.000 713.000 -655.000 1.392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 285.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 272.000 206.000 261.000 212.000 262.000
Sum varige driftsmidler 272.000 206.000 261.000 212.000 547.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.099.000 4.099.000 4.109.000 0 4.258.000
Sum anleggsmidler 4.371.000 4.305.000 4.370.000 212.000 4.805.000
Varebeholdning 1.189.000 1.070.000 1.806.000 2.005.000 1.365.000
Kundefordringer 4.527.000 4.350.000 2.731.000 3.276.000 3.031.000
Andre fordringer 554.000 672.000 215.000 2.950.000 389.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.075.000 1.614.000 1.040.000 359.000 1.643.000
Sum omløpsmidler 8.346.000 7.706.000 5.792.000 8.589.000 6.428.000
Sum eiendeler 12.717.000 12.011.000 10.162.000 8.801.000 11.233.000
Sum opptjent egenkapital 4.611.000 3.155.000 2.392.000 1.679.000 3.971.000
Sum egenkapital 5.146.000 3.689.000 2.927.000 2.214.000 4.871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 41.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.100.000 3.377.000 3.655.000 3.933.000 2.484.000
Leverandørgjeld 1.079.000 2.019.000 1.527.000 342.000 804.000
Betalbar skatt 581.000 245.000 0 0 381.000
Skyldig offentlige avgifter 1.535.000 1.414.000 996.000 758.000 698.000
Utbytte -550.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 728.000 767.000 1.057.000 1.513.000 1.993.000
Sum kortsiktig gjeld 4.472.000 4.945.000 3.580.000 2.654.000 3.877.000
Sum gjeld og egenkapital 12.718.000 12.012.000 10.162.000 8.801.000 11.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.874.000 2.761.000 2.212.000 5.935.000 2.551.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.6 3.2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.1 2.5 1.4
Soliditet 40.5 30.7 28.8 25.2 43.4
Resultatgrad 13.4 9 5.8 -4.7 16.1
Rentedekningsgrad 20.6 13.2 6.3 -4.3 15.9
Gjeldsgrad 1.5 2.3 2.5 3 1.3
Total kapitalrentabilitet 21.4 13.6 8.3 16.8
Signatur
31.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex