Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Link Regnskap Harald Sletten
Juridisk navn:  Link Regnskap Harald Sletten
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22571865
Enebakkveien 123 Enebakkveien 123 Fax: 22671911
0680 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 963471920
Aksjekapital: 724 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
11.63%
Resultat  
  
28.57%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 48.000 43.000 19.000 10.000 105.000
Resultat: 36.000 28.000 -22.000 -102.000 -22.000
Egenkapital: 0 0 0 25.000 127.000
Regnskap for  Link Regnskap Harald Sletten
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 48.000 43.000 19.000 10.000 105.000
Driftskostnader -12.000 -14.000 -41.000 -112.000 -126.000
Driftsresultat 36.000 28.000 -22.000 -102.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 36.000 28.000 -22.000 -102.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 28.000 -22.000 -102.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 25.000 127.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 25.000 127.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 25.000 127.000
Sum egenkapital 0 0 0 25.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 25.000 127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.000 43.000 19.000 10.000 105.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 48.000 43.000 19.000 10.000 105.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -25.000 -101.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -14.000 -16.000 -11.000 -25.000
Driftskostnader -12.000 -14.000 -41.000 -112.000 -126.000
Driftsresultat 36.000 28.000 -22.000 -102.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 28.000 -22.000 -102.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 25.000 127.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 25.000 127.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 25.000 127.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 25.000 127.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 25.000 127.000
Sum egenkapital 0 0 0 25.000 127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 25.000 127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad 7 65.1 -115.8 -1020.0 -21.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -408.0 -17.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex