Linn Brudevold Næss Rideundervisning
Juridisk navn:  Linn Brudevold Næss Rideundervisning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31288397
c/o Leif Eriksen Evjuveien 12 c/o Leif Eriksen Evjuveien 12 Fax: 31289357
3053 Steinberg 3053 Steinberg
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 986425497
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/21/2004
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.21%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
8.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 42.000 202.000 366.000 493.000 568.000
Resultat: 4.000 1.000 -1.000 75.000 62.000
Egenkapital: 547.000 503.000 564.000 608.000 178.000
Regnskap for  Linn Brudevold Næss Rideundervisning
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 42.000 202.000 366.000 493.000 568.000
Driftskostnader -38.000 -201.000 -367.000 -418.000 -506.000
Driftsresultat 4.000 1.000 -1.000 75.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 4.000 1.000 -1.000 75.000 62.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 1.000 -1.000 75.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 473.000 485.000 499.000 517.000 90.000
Sum omløpsmidler 74.000 18.000 65.000 101.000 95.000
Sum eiendeler 547.000 503.000 564.000 618.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 547.000 0 564.000 0 178.000
Sum egenkapital 547.000 503.000 564.000 608.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 547.000 503.000 564.000 618.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 202.000 366.000 493.000 568.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 42.000 202.000 366.000 493.000 568.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -201.000 -367.000 -418.000 -506.000
Driftskostnader -38.000 -201.000 -367.000 -418.000 -506.000
Driftsresultat 4.000 1.000 -1.000 75.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 1.000 -1.000 75.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 473.000 485.000 499.000 517.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 473.000 485.000 499.000 517.000 90.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 473.000 485.000 499.000 517.000 90.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 18.000 14.000 32.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 18.000 47.000 87.000 63.000
Sum omløpsmidler 74.000 18.000 65.000 101.000 95.000
Sum eiendeler 547.000 503.000 564.000 618.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 547.000 0 564.000 0 178.000
Sum egenkapital 547.000 503.000 564.000 608.000 178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 547.000 503.000 564.000 618.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 18.000 65.000 91.000 88.000
Likviditetsgrad 1 10.1 13.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0 10.2 13.6
Soliditet 1 1 1 98.4 96.2
Resultatgrad 9.5 0.5 -0.3 15.2 10.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.2 -0.2 12.1 33.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex