Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Linnes Data AS
Juridisk navn:  Linnes Data AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71252600
Hauanvegen 2D Hauanvegen 2D Fax: 71251600
6414 Molde 6414 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 871593582
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/2/1994 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
124.84%
Resultat  
  
838.96%
Egenkapital  
  
46.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.141.000 1.397.000 2.258.000 2.100.000 2.281.000
Resultat: 2.169.000 231.000 691.000 592.000 816.000
Egenkapital: 1.144.000 783.000 4.806.000 4.281.000 3.837.000
Regnskap for  Linnes Data AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.141.000 1.397.000 2.258.000 2.100.000 2.281.000
Driftskostnader -997.000 -1.193.000 -1.589.000 -1.522.000 -1.483.000
Driftsresultat 2.144.000 204.000 669.000 578.000 798.000
Finansinntekter 25.000 26.000 22.000 15.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 25.000 26.000 22.000 15.000 18.000
Resultat før skatt 2.169.000 231.000 691.000 592.000 816.000
Skattekostnad -477.000 -54.000 -166.000 -148.000 -217.000
Årsresultat 1.692.000 177.000 525.000 444.000 599.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000
Sum omløpsmidler 3.158.000 2.843.000 3.013.000 2.481.000 2.118.000
Sum eiendeler 3.158.000 5.313.000 5.483.000 4.951.000 4.588.000
Sum opptjent egenkapital 1.044.000 683.000 4.706.000 4.181.000 3.737.000
Sum egenkapital 1.144.000 783.000 4.806.000 4.281.000 3.837.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.014.000 4.530.000 677.000 670.000 751.000
Sum gjeld og egenkapital 3.158.000 5.313.000 5.483.000 4.951.000 4.588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.378.000 1.248.000 2.137.000 2.046.000 2.270.000
Andre inntekter 1.763.000 149.000 121.000 54.000 12.000
Driftsinntekter 3.141.000 1.397.000 2.258.000 2.100.000 2.281.000
Varekostnad -155.000 -182.000 -364.000 -278.000 -280.000
Lønninger -758.000 -917.000 -1.104.000 -1.111.000 -1.054.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -94.000 -121.000 -133.000 -149.000
Driftskostnader -997.000 -1.193.000 -1.589.000 -1.522.000 -1.483.000
Driftsresultat 2.144.000 204.000 669.000 578.000 798.000
Finansinntekter 25.000 26.000 22.000 15.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 25.000 26.000 22.000 15.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.331.000 -4.200.000 0 0 0
Årsresultat 1.692.000 177.000 525.000 444.000 599.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 86.000 87.000 121.000 190.000 188.000
Andre fordringer 2.000 3.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.071.000 2.752.000 2.891.000 2.292.000 1.930.000
Sum omløpsmidler 3.158.000 2.843.000 3.013.000 2.481.000 2.118.000
Sum eiendeler 3.158.000 5.313.000 5.483.000 4.951.000 4.588.000
Sum opptjent egenkapital 1.044.000 683.000 4.706.000 4.181.000 3.737.000
Sum egenkapital 1.144.000 783.000 4.806.000 4.281.000 3.837.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 6.000 3.000 7.000 8.000
Betalbar skatt 477.000 54.000 166.000 148.000 217.000
Skyldig offentlige avgifter 119.000 111.000 137.000 180.000 178.000
Utbytte -1.331.000 -4.200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 160.000 371.000 335.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 2.014.000 4.530.000 677.000 670.000 751.000
Sum gjeld og egenkapital 3.158.000 5.313.000 5.483.000 4.951.000 4.588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.144.000 -1.687.000 2.336.000 1.811.000 1.367.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.6 4.5 3.7 2.8
Likviditetsgrad 2 1.6 0.6 4.5 3.7 2.9
Soliditet 36.2 14.7 87.7 86.5 83.6
Resultatgrad 68.3 14.6 29.6 27.5 35.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 5.8 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 68.7 4.3 12.6 1 17.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex