Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Linwi Invest As
Juridisk navn:  Linwi Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Othilie Tonnings Vei 14B Othilie Tonnings Vei 14B Fax:
0486 Oslo 486 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994640607
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
53.69%
Egenkapital  
  
37.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.959.000 2.576.000 1.325.000 3.524.000 2.876.000
Egenkapital: 14.219.000 10.316.000 7.758.000 10.466.000 11.266.000
Regnskap for  Linwi Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -37.000 -51.000 -37.000 -23.000 -35.000
Driftsresultat -37.000 -51.000 -37.000 -23.000 -35.000
Finansinntekter 4.033.000 2.637.000 1.420.000 3.577.000 2.910.000
Finanskostnader -37.000 -10.000 -58.000 -30.000 0
Finans 3.996.000 2.627.000 1.362.000 3.547.000 2.910.000
Resultat før skatt 3.959.000 2.576.000 1.325.000 3.524.000 2.876.000
Skattekostnad -56.000 -18.000 -32.000 -24.000 -25.000
Årsresultat 3.903.000 2.558.000 1.292.000 3.500.000 2.851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.844.000 1.817.000 1.825.000 1.825.000 8.405.000
Sum omløpsmidler 12.448.000 8.525.000 5.986.000 9.687.000 2.906.000
Sum eiendeler 14.292.000 10.342.000 7.811.000 11.512.000 11.311.000
Sum opptjent egenkapital 14.119.000 10.216.000 7.658.000 10.366.000 11.166.000
Sum egenkapital 14.219.000 10.316.000 7.758.000 10.466.000 11.266.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 17.000 8.000 20.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 9.000 44.000 1.027.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 14.292.000 10.342.000 7.810.000 11.513.000 11.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -51.000 -37.000 -23.000 -35.000
Driftskostnader -37.000 -51.000 -37.000 -23.000 -35.000
Driftsresultat -37.000 -51.000 -37.000 -23.000 -35.000
Finansinntekter 4.033.000 2.637.000 1.420.000 3.577.000 2.910.000
Finanskostnader -37.000 -10.000 -58.000 -30.000 0
Finans 3.996.000 2.627.000 1.362.000 3.547.000 2.910.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.000.000 -4.300.000 0
Årsresultat 3.903.000 2.558.000 1.292.000 3.500.000 2.851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 5.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.000 5.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.839.000 1.812.000 1.825.000 1.825.000 8.405.000
Sum anleggsmidler 1.844.000 1.817.000 1.825.000 1.825.000 8.405.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.730.000 2.528.000 1.211.000 2.359.000 2.837.000
Sum investeringer 7.916.000 5.654.000 4.550.000 7.245.000 0
Kasse, bank 802.000 344.000 225.000 84.000 69.000
Sum omløpsmidler 12.448.000 8.525.000 5.986.000 9.687.000 2.906.000
Sum eiendeler 14.292.000 10.342.000 7.811.000 11.512.000 11.311.000
Sum opptjent egenkapital 14.119.000 10.216.000 7.658.000 10.366.000 11.166.000
Sum egenkapital 14.219.000 10.316.000 7.758.000 10.466.000 11.266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 17.000 8.000 20.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.000 17.000 8.000 20.000 23.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 49.000 9.000 44.000 27.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.000.000 -4.300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000 9.000 44.000 1.027.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 14.292.000 10.342.000 7.810.000 11.513.000 11.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.399.000 8.516.000 5.942.000 8.660.000 2.884.000
Likviditetsgrad 1 2 947.2 1 9.4 132.1
Likviditetsgrad 2 2 947.2 1 9.5 132.1
Soliditet 99.5 99.7 99.3 90.9 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.1 -0.6 118.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 2 2 17.7 30.9 25.4
Signatur
16.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex