Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lio Sag Holding AS
Juridisk navn:  Lio Sag Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91512933
Co Lio Sag & Treforedling As C/O Lio Sag & Treforedling As Nesvegen 283 Fax:
5474 Løfallstrand 5474 Løfallstrand
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 988958883
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 11/11/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-0.38%
Egenkapital  
  
-14.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 781.000 784.000 789.000 790.000 690.000
Egenkapital: 346.000 406.000 459.000 467.000 490.000
Regnskap for  Lio Sag Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -16.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -19.000 -16.000 -11.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 800.000 800.000 800.000 800.000 700.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 800.000 800.000 800.000 800.000 699.000
Resultat før skatt 781.000 784.000 789.000 790.000 690.000
Skattekostnad -180.000 -188.000 -197.000 -213.000 -186.000
Årsresultat 601.000 596.000 592.000 577.000 503.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 506.000 506.000 506.000 506.000 506.000
Sum omløpsmidler 845.000 837.000 835.000 830.000 726.000
Sum eiendeler 1.351.000 1.343.000 1.341.000 1.336.000 1.232.000
Sum opptjent egenkapital 0 22.000 76.000 84.000 107.000
Sum egenkapital 346.000 406.000 459.000 467.000 490.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.005.000 937.000 882.000 868.000 741.000
Sum gjeld og egenkapital 1.351.000 1.342.000 1.341.000 1.335.000 1.231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -16.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -19.000 -16.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -19.000 -16.000 -11.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 800.000 800.000 800.000 800.000 700.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 800.000 800.000 800.000 800.000 699.000
Konsernbidrag -61.000 -49.000 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -500.000
Årsresultat 601.000 596.000 592.000 577.000 503.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 506.000 506.000 506.000 506.000 506.000
Sum anleggsmidler 506.000 506.000 506.000 506.000 506.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 800.000 800.000 800.000 800.000 700.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 37.000 35.000 30.000 26.000
Sum omløpsmidler 845.000 837.000 835.000 830.000 726.000
Sum eiendeler 1.351.000 1.343.000 1.341.000 1.336.000 1.232.000
Sum opptjent egenkapital 0 22.000 76.000 84.000 107.000
Sum egenkapital 346.000 406.000 459.000 467.000 490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 162.000 173.000 197.000 213.000 186.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 243.000 165.000 85.000 55.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 1.005.000 937.000 882.000 868.000 741.000
Sum gjeld og egenkapital 1.351.000 1.342.000 1.341.000 1.335.000 1.231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -160.000 -100.000 -47.000 -38.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0
Soliditet 25.6 30.2 34.2 35.0 39.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 690.0
Gjeldsgrad 2.9 2.3 1.9 1.9 1.5
Total kapitalrentabilitet 57.8 58.4 58.8 59.2 56.1
Signatur
28.02.2013
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex