Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lio Sag & Treforedling AS
Juridisk navn:  Lio Sag & Treforedling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53480260
Nesvegen 283 Nesvegen 283 Fax: 53489375
5474 Løfallstrand 5474 Løfallstrand
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 863996422
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/28/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.42%
Resultat  
  
-49.16%
Egenkapital  
  
0.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.818.000 20.309.000 18.007.000 16.523.000 16.736.000
Resultat: 874.000 1.719.000 1.078.000 1.921.000 2.101.000
Egenkapital: 7.031.000 6.967.000 6.241.000 6.036.000 5.222.000
Regnskap for  Lio Sag & Treforedling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.818.000 20.309.000 18.007.000 16.523.000 16.736.000
Driftskostnader -18.615.000 -18.517.000 -16.959.000 -14.624.000 -14.710.000
Driftsresultat 1.204.000 1.792.000 1.048.000 1.898.000 2.026.000
Finansinntekter 39.000 32.000 42.000 37.000 93.000
Finanskostnader -369.000 -105.000 -11.000 -14.000 -17.000
Finans -330.000 -73.000 31.000 23.000 76.000
Resultat før skatt 874.000 1.719.000 1.078.000 1.921.000 2.101.000
Skattekostnad -193.000 -385.000 -273.000 -524.000 -544.000
Årsresultat 681.000 1.334.000 805.000 1.398.000 1.558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.314.000 4.270.000 792.000 665.000 632.000
Sum omløpsmidler 9.148.000 8.866.000 8.071.000 7.496.000 7.013.000
Sum eiendeler 18.462.000 13.136.000 8.863.000 8.161.000 7.645.000
Sum opptjent egenkapital 6.911.000 6.847.000 6.121.000 5.916.000 5.102.000
Sum egenkapital 7.031.000 6.967.000 6.241.000 6.036.000 5.222.000
Sum langsiktig gjeld 9.150.000 350.000 450.000 50.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 2.281.000 5.820.000 2.172.000 2.075.000 2.193.000
Sum gjeld og egenkapital 18.462.000 13.137.000 8.863.000 8.161.000 7.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.818.000 20.309.000 18.007.000 16.495.000 16.736.000
Andre inntekter 0 0 0 27.000 0
Driftsinntekter 19.818.000 20.309.000 18.007.000 16.523.000 16.736.000
Varekostnad -12.529.000 -12.892.000 -11.681.000 -10.679.000 -10.793.000
Lønninger -4.021.000 -3.857.000 -3.596.000 -2.674.000 -2.598.000
Avskrivning -391.000 -249.000 -226.000 -156.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.674.000 -1.519.000 -1.456.000 -1.115.000 -1.184.000
Driftskostnader -18.615.000 -18.517.000 -16.959.000 -14.624.000 -14.710.000
Driftsresultat 1.204.000 1.792.000 1.048.000 1.898.000 2.026.000
Finansinntekter 39.000 32.000 42.000 37.000 93.000
Finanskostnader -369.000 -105.000 -11.000 -14.000 -17.000
Finans -330.000 -73.000 31.000 23.000 76.000
Konsernbidrag -616.000 -608.000 -600.000 -584.000 -588.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 681.000 1.334.000 805.000 1.398.000 1.558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.195.000 3.151.000 0 0 0
Maskiner anlegg 77.000 99.000 145.000 51.000 77.000
Driftsløsøre 988.000 965.000 593.000 560.000 501.000
Sum varige driftsmidler 9.260.000 4.215.000 738.000 611.000 578.000
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
Sum anleggsmidler 9.314.000 4.270.000 792.000 665.000 632.000
Varebeholdning 4.083.000 3.273.000 2.846.000 2.127.000 2.040.000
Kundefordringer 492.000 727.000 524.000 590.000 607.000
Andre fordringer 335.000 36.000 36.000 106.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.238.000 4.830.000 4.665.000 4.673.000 4.238.000
Sum omløpsmidler 9.148.000 8.866.000 8.071.000 7.496.000 7.013.000
Sum eiendeler 18.462.000 13.136.000 8.863.000 8.161.000 7.645.000
Sum opptjent egenkapital 6.911.000 6.847.000 6.121.000 5.916.000 5.102.000
Sum egenkapital 7.031.000 6.967.000 6.241.000 6.036.000 5.222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.166.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.150.000 350.000 450.000 50.000 230.000
Leverandørgjeld 716.000 1.002.000 377.000 197.000 347.000
Betalbar skatt 9.000 193.000 73.000 308.000 355.000
Skyldig offentlige avgifter 362.000 393.000 588.000 517.000 461.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.194.000 1.065.000 1.134.000 1.053.000 1.030.000
Sum kortsiktig gjeld 2.281.000 5.820.000 2.172.000 2.075.000 2.193.000
Sum gjeld og egenkapital 18.462.000 13.137.000 8.863.000 8.161.000 7.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.867.000 3.046.000 5.899.000 5.421.000 4.820.000
Likviditetsgrad 1 4 1 3.7 3.6 3.2
Likviditetsgrad 2 2.2 1 2.4 2.6 2.3
Soliditet 38.1 5 70.4 74.0 68.3
Resultatgrad 6.1 8.8 5.8 11.5 12.1
Rentedekningsgrad 3.3 17.1 95.3 138.2 124.6
Gjeldsgrad 1.6 0.9 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.7 13.9 12.3 23.7 27.7
Signatur
22.05.2013
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex