Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Listverkfabrikken Fjeldberg Bruk AS
Juridisk navn:  Listverkfabrikken Fjeldberg Bruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69281666
Rabben 1 Missingmyr Fax:
1640 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Østfold Råde
Org.nr: 986055975
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/1/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Østfold DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.4%
Resultat  
  
-439.56%
Egenkapital  
  
8.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.467.000 3.913.000 3.867.000 3.760.000 3.743.000
Resultat: -491.000 -91.000 -94.000 -11.000 381.000
Egenkapital: 116.000 107.000 104.000 48.000 53.000
Regnskap for  Listverkfabrikken Fjeldberg Bruk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.467.000 3.913.000 3.867.000 3.760.000 3.743.000
Driftskostnader -3.944.000 -3.998.000 -3.955.000 -3.768.000 -3.366.000
Driftsresultat -476.000 -85.000 -89.000 -9.000 378.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -16.000 -6.000 -6.000 -4.000 0
Finans -15.000 -6.000 -6.000 -2.000 3.000
Resultat før skatt -491.000 -91.000 -94.000 -11.000 381.000
Skattekostnad 110.000 22.000 21.000 2.000 -1.000
Årsresultat -381.000 -69.000 -73.000 -10.000 380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000 12.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 1.503.000 1.711.000 1.154.000 2.199.000
Sum eiendeler 2.040.000 1.503.000 1.711.000 1.159.000 2.211.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -52.000 -47.000
Sum egenkapital 116.000 107.000 104.000 48.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.925.000 1.396.000 1.607.000 1.111.000 2.158.000
Sum gjeld og egenkapital 2.041.000 1.503.000 1.711.000 1.159.000 2.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.467.000 3.913.000 3.867.000 3.760.000 3.743.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.467.000 3.913.000 3.867.000 3.760.000 3.743.000
Varekostnad -2.464.000 -2.515.000 -2.409.000 -2.449.000 -2.174.000
Lønninger -1.169.000 -1.131.000 -1.226.000 -1.015.000 -897.000
Avskrivning 0 0 -5.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -311.000 -352.000 -315.000 -298.000 -289.000
Driftskostnader -3.944.000 -3.998.000 -3.955.000 -3.768.000 -3.366.000
Driftsresultat -476.000 -85.000 -89.000 -9.000 378.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -16.000 -6.000 -6.000 -4.000 0
Finans -15.000 -6.000 -6.000 -2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -381.000 -69.000 -73.000 -10.000 380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 5.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000 12.000
Varebeholdning 1.244.000 1.196.000 1.061.000 924.000 852.000
Kundefordringer 224.000 144.000 231.000 107.000 78.000
Andre fordringer 11.000 12.000 34.000 68.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 62.000 57.000 209.000 48.000 26.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 1.503.000 1.711.000 1.154.000 2.199.000
Sum eiendeler 2.040.000 1.503.000 1.711.000 1.159.000 2.211.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -52.000 -47.000
Sum egenkapital 116.000 107.000 104.000 48.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 184.000 125.000 0 124.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.295.000 888.000 1.252.000 763.000 1.425.000
Betalbar skatt 0 0 20.000 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 154.000 178.000 152.000 82.000 136.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 292.000 204.000 184.000 143.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 1.925.000 1.396.000 1.607.000 1.111.000 2.158.000
Sum gjeld og egenkapital 2.041.000 1.503.000 1.711.000 1.159.000 2.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 107.000 104.000 43.000 41.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.4 0.3 0.7
Soliditet 5.7 7.1 6.1 4.1 2.4
Resultatgrad -13.7 -2.2 -2.3 -0.2 10.1
Rentedekningsgrad -29.8 -14.2 -14.8 -1.8
Gjeldsgrad 16.6 1 15.5 23.1 40.7
Total kapitalrentabilitet -23.3 -5.7 -5.2 -0.6 17.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex