Lium Eiendommer AS
Juridisk navn:  Lium Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Bergslia 12 Kvamsveien 49 Fax:
7336 Meldal 7336 Meldal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 990000468
Aksjekapital: 680.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: lium eiendom as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.55%
Resultat  
  
-149.45%
Egenkapital  
  
-14.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 438.000 423.000 349.000 207.000 207.000
Resultat: -135.000 273.000 -849.000 103.000 105.000
Egenkapital: 602.000 708.000 604.000 1.259.000 1.182.000
Regnskap for  Lium Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 438.000 423.000 349.000 207.000 207.000
Driftskostnader -585.000 -159.000 -1.215.000 -123.000 -124.000
Driftsresultat -147.000 264.000 -866.000 84.000 83.000
Finansinntekter 12.000 12.000 16.000 18.000 23.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 0
Finans 12.000 9.000 16.000 18.000 23.000
Resultat før skatt -135.000 273.000 -849.000 103.000 105.000
Skattekostnad 30.000 -69.000 195.000 -26.000 -29.000
Årsresultat -105.000 204.000 -655.000 77.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 574.000 384.000 489.000 331.000 364.000
Sum omløpsmidler 257.000 488.000 365.000 970.000 850.000
Sum eiendeler 831.000 872.000 854.000 1.301.000 1.214.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 10.000 -94.000 561.000 484.000
Sum egenkapital 602.000 708.000 604.000 1.259.000 1.182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 229.000 165.000 251.000 42.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 832.000 873.000 855.000 1.301.000 1.214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 438.000 423.000 349.000 207.000 207.000
Driftsinntekter 438.000 423.000 349.000 207.000 207.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -38.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -547.000 -123.000 -1.179.000 -87.000 -88.000
Driftskostnader -585.000 -159.000 -1.215.000 -123.000 -124.000
Driftsresultat -147.000 264.000 -866.000 84.000 83.000
Finansinntekter 12.000 12.000 16.000 18.000 23.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 0
Finans 12.000 9.000 16.000 18.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Årsresultat -105.000 204.000 -655.000 77.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 170.000 140.000 209.000 15.000 12.000
Fast eiendom 405.000 244.000 280.000 316.000 352.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 405.000 244.000 280.000 316.000 352.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 574.000 384.000 489.000 331.000 364.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 24.000 203.000 266.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 233.000 286.000 99.000 970.000 850.000
Sum omløpsmidler 257.000 488.000 365.000 970.000 850.000
Sum eiendeler 831.000 872.000 854.000 1.301.000 1.214.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 10.000 -94.000 561.000 484.000
Sum egenkapital 602.000 708.000 604.000 1.259.000 1.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 210.000 50.000 238.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 29.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 0 8.000 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 7.000 13.000 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 229.000 165.000 251.000 42.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 832.000 873.000 855.000 1.301.000 1.214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 323.000 114.000 928.000 818.000
Likviditetsgrad 1 1.1 3 1.5 23.1 26.6
Likviditetsgrad 2 1.1 3 1.5 23.1 26.6
Soliditet 72.4 81.1 70.6 96.8 97.4
Resultatgrad -33.6 62.4 -248.1 40.6 40.1
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.4 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -16.2 31.6 -99.4 7.8 8.7
Signatur
26.10.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex