Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Livar Gauksås As
Juridisk navn:  Livar Gauksås As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eigesveien 249 Eigesveien 249 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 921251335
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/18/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 295.000
Resultat: 33.000
Egenkapital: 49.000
Regnskap for  Livar Gauksås As
Resultat 2018
Driftsinntekter 295.000
Driftskostnader -263.000
Driftsresultat 33.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 33.000
Skattekostnad -7.000
Årsresultat 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 142.000
Sum eiendeler 142.000
Sum opptjent egenkapital 25.000
Sum egenkapital 49.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 92.000
Sum gjeld og egenkapital 141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 295.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 295.000
Varekostnad 0
Lønninger -162.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -101.000
Driftskostnader -263.000
Driftsresultat 33.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 49.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 93.000
Sum omløpsmidler 142.000
Sum eiendeler 142.000
Sum opptjent egenkapital 25.000
Sum egenkapital 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 10.000
Betalbar skatt 7.000
Skyldig offentlige avgifter 57.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000
Sum gjeld og egenkapital 141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 34.8
Resultatgrad 11.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9
Total kapitalrentabilitet 23.4
Signatur
20.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex