Livsstilsenteret.no As
Juridisk navn:  Livsstilsenteret.no As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93266833
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 997265203
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Amesto Go As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-105.99%
Egenkapital  
  
-5.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -20.000 334.000 70.000 -20.000 -17.000
Egenkapital: 349.000 369.000 105.000 36.000 55.000
Regnskap for  Livsstilsenteret.no As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -16.000 -15.000 -20.000 -17.000
Driftsresultat -20.000 -16.000 -15.000 -20.000 -17.000
Finansinntekter 0 350.000 84.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 350.000 84.000 0 0
Resultat før skatt -20.000 334.000 70.000 -20.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 334.000 70.000 -20.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 60.000
Sum omløpsmidler 275.000 365.000 168.000 0 30.000
Sum eiendeler 350.000 440.000 243.000 75.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 249.000 -269.000 -5.000 -64.000 -45.000
Sum egenkapital 349.000 369.000 105.000 36.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 135.000 39.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 71.000 4.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 350.000 -98.000 234.000 76.000 90.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -16.000 -15.000 -20.000 -17.000
Driftskostnader -20.000 -16.000 -15.000 -20.000 -17.000
Driftsresultat -20.000 -16.000 -15.000 -20.000 -17.000
Finansinntekter 0 350.000 84.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 350.000 84.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -70.000 0 0 0
Årsresultat -20.000 334.000 70.000 -20.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 60.000
Sum anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 60.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 265.000 352.000 154.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 13.000 14.000 0 30.000
Sum omløpsmidler 275.000 365.000 168.000 0 30.000
Sum eiendeler 350.000 440.000 243.000 75.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 249.000 -269.000 -5.000 -64.000 -45.000
Sum egenkapital 349.000 369.000 105.000 36.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 135.000 39.000 34.000
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -70.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 71.000 4.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 350.000 -98.000 234.000 76.000 90.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 274.000 294.000 164.000 -1.000 29.000
Likviditetsgrad 1 2 5.1 4 0.0 30.0
Likviditetsgrad 2 2 5.1 4 0.1 30.1
Soliditet 99.7 83.9 4 47.4 61.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 1.3 1.1 0.6
Total kapitalrentabilitet -5.7 75.9 28.3 -26.3 -18.9
Signatur
19.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex