Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ljosland Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Ljosland Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95120533
Fax:
4540 Åseral 4540 Åseral
Fylke: Kommune:
Agder Åseral
Org.nr: 974208911
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Åseral Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
87.14%
Egenkapital  
  
-3.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 -105.000 490.000 0 307.000
Resultat: -95.000 -739.000 -175.000 -171.000 -125.000
Egenkapital: -2.567.000 -2.472.000 -1.733.000 -1.558.000 -1.388.000
Regnskap for  Ljosland Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 -105.000 490.000 0 307.000
Driftskostnader -18.000 -544.000 -550.000 -58.000 -329.000
Driftsresultat -18.000 -649.000 -60.000 -58.000 -22.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 5.000 15.000
Finanskostnader -77.000 -91.000 -117.000 -118.000 -118.000
Finans -77.000 -90.000 -115.000 -113.000 -103.000
Resultat før skatt -95.000 -739.000 -175.000 -171.000 -125.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -95.000 -739.000 -175.000 -171.000 -125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 334.000 334.000 400.000 400.000 688.000
Sum omløpsmidler 515.000 606.000 1.032.000 1.207.000 1.088.000
Sum eiendeler 849.000 940.000 1.432.000 1.607.000 1.776.000
Sum opptjent egenkapital -2.667.000 -2.572.000 -1.833.000 -1.658.000 -1.488.000
Sum egenkapital -2.567.000 -2.472.000 -1.733.000 -1.558.000 -1.388.000
Sum langsiktig gjeld 3.416.000 3.412.000 1.566.000 1.566.000 1.563.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Sum gjeld og egenkapital 849.000 940.000 1.433.000 1.608.000 1.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 -105.000 490.000 0 307.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 -105.000 490.000 0 307.000
Varekostnad 0 -529.000 -533.000 0 -307.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -15.000 -17.000 -58.000 -22.000
Driftskostnader -18.000 -544.000 -550.000 -58.000 -329.000
Driftsresultat -18.000 -649.000 -60.000 -58.000 -22.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 5.000 15.000
Finanskostnader -77.000 -91.000 -117.000 -118.000 -118.000
Finans -77.000 -90.000 -115.000 -113.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -95.000 -739.000 -175.000 -171.000 -125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 334.000 334.000 400.000 400.000 688.000
Sum anleggsmidler 334.000 334.000 400.000 400.000 688.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 302.000 302.000 302.000
Andre fordringer 302.000 307.000 307.000 307.000 307.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 213.000 299.000 423.000 598.000 478.000
Sum omløpsmidler 515.000 606.000 1.032.000 1.207.000 1.088.000
Sum eiendeler 849.000 940.000 1.432.000 1.607.000 1.776.000
Sum opptjent egenkapital -2.667.000 -2.572.000 -1.833.000 -1.658.000 -1.488.000
Sum egenkapital -2.567.000 -2.472.000 -1.733.000 -1.558.000 -1.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.416.000 3.412.000 1.566.000 1.566.000 1.563.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Sum gjeld og egenkapital 849.000 940.000 1.433.000 1.608.000 1.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 515.000 606.000 -568.000 -393.000 -512.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0.6 0.8 0.7
Soliditet -302.4 -120.9 -96.9 -78.2
Resultatgrad 618.1 -12.2 -7.2
Rentedekningsgrad -0.2 -7.1 -0.5 -0.4 -0.1
Gjeldsgrad -1.3 -1.4 -1.8 -2.0 -2.3
Total kapitalrentabilitet -2.1 -68.9 -3.3 -0.4
Signatur
22.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex