Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ljosland Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Ljosland Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95120533
Fax:
4540 Åseral 4540 Åseral
Fylke: Kommune:
Agder Åseral
Org.nr: 974208911
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Åseral Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1656.84%
Egenkapital  
  
57.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.062.000 0 -105.000 490.000 0
Resultat: 1.479.000 -95.000 -739.000 -175.000 -171.000
Egenkapital: -1.088.000 -2.567.000 -2.472.000 -1.733.000 -1.558.000
Regnskap for  Ljosland Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.062.000 0 -105.000 490.000 0
Driftskostnader -531.000 -18.000 -544.000 -550.000 -58.000
Driftsresultat 1.531.000 -18.000 -649.000 -60.000 -58.000
Finansinntekter 36.000 0 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -88.000 -77.000 -91.000 -117.000 -118.000
Finans -52.000 -77.000 -90.000 -115.000 -113.000
Resultat før skatt 1.479.000 -95.000 -739.000 -175.000 -171.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.479.000 -95.000 -739.000 -175.000 -171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 631.000 334.000 334.000 400.000 400.000
Sum omløpsmidler 1.447.000 515.000 606.000 1.032.000 1.207.000
Sum eiendeler 2.078.000 849.000 940.000 1.432.000 1.607.000
Sum opptjent egenkapital -1.188.000 -2.667.000 -2.572.000 -1.833.000 -1.658.000
Sum egenkapital -1.088.000 -2.567.000 -2.472.000 -1.733.000 -1.558.000
Sum langsiktig gjeld 3.166.000 3.416.000 3.412.000 1.566.000 1.566.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.600.000 1.600.000
Sum gjeld og egenkapital 2.078.000 849.000 940.000 1.433.000 1.608.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.062.000 0 -105.000 490.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.062.000 0 -105.000 490.000 0
Varekostnad -507.000 0 -529.000 -533.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -18.000 -15.000 -17.000 -58.000
Driftskostnader -531.000 -18.000 -544.000 -550.000 -58.000
Driftsresultat 1.531.000 -18.000 -649.000 -60.000 -58.000
Finansinntekter 36.000 0 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -88.000 -77.000 -91.000 -117.000 -118.000
Finans -52.000 -77.000 -90.000 -115.000 -113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.479.000 -95.000 -739.000 -175.000 -171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 631.000 334.000 334.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 631.000 334.000 334.000 400.000 400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 302.000 302.000
Andre fordringer 302.000 302.000 307.000 307.000 307.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.144.000 213.000 299.000 423.000 598.000
Sum omløpsmidler 1.447.000 515.000 606.000 1.032.000 1.207.000
Sum eiendeler 2.078.000 849.000 940.000 1.432.000 1.607.000
Sum opptjent egenkapital -1.188.000 -2.667.000 -2.572.000 -1.833.000 -1.658.000
Sum egenkapital -1.088.000 -2.567.000 -2.472.000 -1.733.000 -1.558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.166.000 3.416.000 3.412.000 1.566.000 1.566.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.600.000 1.600.000
Sum gjeld og egenkapital 2.078.000 849.000 940.000 1.433.000 1.608.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.447.000 515.000 606.000 -568.000 -393.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.6 0.8
Soliditet -52.4 -302.4 -120.9 -96.9
Resultatgrad 74.2 618.1 -12.2
Rentedekningsgrad 17.4 -0.2 -7.1 -0.5 -0.4
Gjeldsgrad -2.9 -1.3 -1.4 -1.8 -2.0
Total kapitalrentabilitet 75.4 -2.1 -68.9 -3.3
Signatur
22.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex