Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Ll Skreosen
Juridisk navn:  Ll Skreosen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35077072
Fax: 35055111
3849 Vråliosen 3849 Vråliosen
Fylke: Kommune: www.monter.no
Telemark Kviteseid
Org.nr: 916000472
Aksjekapital: 686.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/9/1927 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.22%
Resultat  
  
-354.74%
Egenkapital  
  
-12.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 18.670.000 17.577.000 18.388.000 19.725.000 21.424.000
Resultat: -242.000 95.000 -224.000 542.000 231.000
Egenkapital: 1.867.000 2.127.000 2.059.000 2.221.000 1.875.000
Regnskap for  Ll Skreosen
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 18.670.000 17.577.000 18.388.000 19.725.000 21.424.000
Driftskostnader -18.641.000 -17.173.000 -18.300.000 -18.837.000 -20.800.000
Driftsresultat 29.000 403.000 87.000 889.000 624.000
Finansinntekter 9.000 21.000 28.000 20.000 10.000
Finanskostnader -279.000 -330.000 -339.000 -366.000 -403.000
Finans -270.000 -309.000 -311.000 -346.000 -393.000
Resultat før skatt -242.000 95.000 -224.000 542.000 231.000
Skattekostnad -19.000 -27.000 62.000 -197.000 -86.000
Årsresultat -260.000 68.000 -162.000 346.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.019.000 1.197.000 1.363.000 1.430.000 1.597.000
Sum omløpsmidler 5.905.000 6.171.000 6.135.000 6.563.000 6.485.000
Sum eiendeler 6.924.000 7.368.000 7.498.000 7.993.000 8.082.000
Sum opptjent egenkapital 1.181.000 1.441.000 1.373.000 1.535.000 1.189.000
Sum egenkapital 1.867.000 2.127.000 2.059.000 2.221.000 1.875.000
Sum langsiktig gjeld 918.000 1.319.000 1.717.000 2.206.000 2.616.000
Sum kortsiktig gjeld 4.139.000 3.922.000 3.722.000 3.567.000 3.590.000
Sum gjeld og egenkapital 6.924.000 7.368.000 7.498.000 7.994.000 8.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.621.000 17.564.000 18.314.000 19.654.000 21.381.000
Andre inntekter 49.000 13.000 74.000 72.000 43.000
Driftsinntekter 18.670.000 17.577.000 18.388.000 19.725.000 21.424.000
Varekostnad -13.787.000 -12.502.000 -13.605.000 -14.574.000 -16.124.000
Lønninger -3.499.000 -3.423.000 -3.435.000 -3.175.000 -3.320.000
Avskrivning -159.000 -165.000 -152.000 -152.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.196.000 -1.083.000 -1.108.000 -936.000 -1.258.000
Driftskostnader -18.641.000 -17.173.000 -18.300.000 -18.837.000 -20.800.000
Driftsresultat 29.000 403.000 87.000 889.000 624.000
Finansinntekter 9.000 21.000 28.000 20.000 10.000
Finanskostnader -279.000 -330.000 -339.000 -366.000 -403.000
Finans -270.000 -309.000 -311.000 -346.000 -393.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -260.000 68.000 -162.000 346.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 19.000 20.000 0 0
Fast eiendom 933.000 993.000 1.052.000 1.112.000 1.187.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 86.000 185.000 291.000 318.000 410.000
Sum varige driftsmidler 1.019.000 1.178.000 1.343.000 1.430.000 1.597.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.019.000 1.197.000 1.363.000 1.430.000 1.597.000
Varebeholdning 3.942.000 4.108.000 4.235.000 4.124.000 4.178.000
Kundefordringer 1.524.000 1.679.000 1.482.000 2.045.000 2.038.000
Andre fordringer 299.000 233.000 285.000 264.000 171.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 151.000 133.000 129.000 98.000
Sum omløpsmidler 5.905.000 6.171.000 6.135.000 6.563.000 6.485.000
Sum eiendeler 6.924.000 7.368.000 7.498.000 7.993.000 8.082.000
Sum opptjent egenkapital 1.181.000 1.441.000 1.373.000 1.535.000 1.189.000
Sum egenkapital 1.867.000 2.127.000 2.059.000 2.221.000 1.875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 42.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.766.000 1.773.000 1.447.000 1.261.000 1.483.000
Sum langsiktig gjeld 918.000 1.319.000 1.717.000 2.206.000 2.616.000
Leverandørgjeld 1.717.000 1.441.000 1.678.000 1.489.000 1.398.000
Betalbar skatt 0 25.000 0 199.000 129.000
Skyldig offentlige avgifter 346.000 346.000 202.000 293.000 220.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 311.000 336.000 394.000 324.000 361.000
Sum kortsiktig gjeld 4.139.000 3.922.000 3.722.000 3.567.000 3.590.000
Sum gjeld og egenkapital 6.924.000 7.368.000 7.498.000 7.994.000 8.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.766.000 2.249.000 2.413.000 2.996.000 2.895.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
Soliditet 27.0 28.9 27.5 27.8 23.2
Resultatgrad 0.2 2.3 0.5 4.5 2.9
Rentedekningsgrad 0.1 1.3 0.3 2.5 1.6
Gjeldsgrad 2.7 2.5 2.6 2.6 3.3
Total kapitalrentabilitet 0.5 5.8 1.5 11.4 7.8
Signatur
07.06.2006
LASSEMO STEIN HELGE
NEVERDALEN EIVIND TOMMY
I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
Prokura hver for seg
NEVERDALEN EIVIND TOMMY
LASSEMO STEIN HELGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Ll Skreosen
Velkommen til LI Skreosen AS!
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex