Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ll Skreosen
Juridisk navn:  Ll Skreosen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35077072
Fax: 35077073
3849 Vråliosen 3849 Vråliosen
Fylke: Kommune:
Telemark Kviteseid
Org.nr: 916000472
Aksjekapital: 686.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/9/1927 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.87%
Resultat  
  
-287.41%
Egenkapital  
  
-21.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 15.763.000 16.064.000 15.721.000 16.258.000 16.765.000
Resultat: -551.000 294.000 -65.000 222.000 276.000
Egenkapital: 1.956.000 2.485.000 2.268.000 2.314.000 2.143.000
Regnskap for  Ll Skreosen
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 15.763.000 16.064.000 15.721.000 16.258.000 16.765.000
Driftskostnader -16.183.000 -15.519.000 -15.589.000 -15.807.000 -16.233.000
Driftsresultat -421.000 545.000 133.000 452.000 532.000
Finansinntekter 25.000 17.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -155.000 -267.000 -202.000 -234.000 -262.000
Finans -130.000 -250.000 -198.000 -230.000 -256.000
Resultat før skatt -551.000 294.000 -65.000 222.000 276.000
Skattekostnad 22.000 -78.000 19.000 -51.000 0
Årsresultat -529.000 217.000 -46.000 171.000 276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 834.000 963.000 1.092.000 1.215.000 1.353.000
Sum omløpsmidler 5.414.000 6.281.000 6.067.000 6.359.000 5.970.000
Sum eiendeler 6.248.000 7.244.000 7.159.000 7.574.000 7.323.000
Sum opptjent egenkapital 1.270.000 1.799.000 1.582.000 1.628.000 1.457.000
Sum egenkapital 1.956.000 2.485.000 2.268.000 2.314.000 2.143.000
Sum langsiktig gjeld 1.670.000 1.861.000 1.755.000 2.041.000 1.129.000
Sum kortsiktig gjeld 2.623.000 2.899.000 3.136.000 3.219.000 4.051.000
Sum gjeld og egenkapital 6.249.000 7.245.000 7.159.000 7.574.000 7.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.762.000 16.063.000 15.676.000 16.198.000 16.712.000
Andre inntekter 1.000 1.000 44.000 60.000 53.000
Driftsinntekter 15.763.000 16.064.000 15.721.000 16.258.000 16.765.000
Varekostnad -11.205.000 -10.974.000 -11.099.000 -11.333.000 -11.751.000
Lønninger -3.541.000 -3.333.000 -3.355.000 -3.129.000 -3.312.000
Avskrivning -129.000 -129.000 -140.000 -138.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.308.000 -1.083.000 -995.000 -1.207.000 -1.036.000
Driftskostnader -16.183.000 -15.519.000 -15.589.000 -15.807.000 -16.233.000
Driftsresultat -421.000 545.000 133.000 452.000 532.000
Finansinntekter 25.000 17.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -155.000 -267.000 -202.000 -234.000 -262.000
Finans -130.000 -250.000 -198.000 -230.000 -256.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -529.000 217.000 -46.000 171.000 276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 634.000 694.000 754.000 814.000 873.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 200.000 269.000 339.000 402.000 480.000
Sum varige driftsmidler 834.000 963.000 1.092.000 1.215.000 1.353.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 834.000 963.000 1.092.000 1.215.000 1.353.000
Varebeholdning 4.323.000 4.462.000 4.414.000 4.535.000 4.310.000
Kundefordringer 522.000 1.343.000 1.135.000 1.322.000 1.245.000
Andre fordringer 396.000 340.000 386.000 357.000 257.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 173.000 136.000 132.000 145.000 158.000
Sum omløpsmidler 5.414.000 6.281.000 6.067.000 6.359.000 5.970.000
Sum eiendeler 6.248.000 7.244.000 7.159.000 7.574.000 7.323.000
Sum opptjent egenkapital 1.270.000 1.799.000 1.582.000 1.628.000 1.457.000
Sum egenkapital 1.956.000 2.485.000 2.268.000 2.314.000 2.143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 22.000 19.000 38.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 450.000 442.000 761.000 497.000 1.813.000
Sum langsiktig gjeld 1.670.000 1.861.000 1.755.000 2.041.000 1.129.000
Leverandørgjeld 1.446.000 1.755.000 1.770.000 2.033.000 1.563.000
Betalbar skatt 0 74.000 0 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 308.000 299.000 262.000 362.000 329.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 419.000 329.000 342.000 314.000 346.000
Sum kortsiktig gjeld 2.623.000 2.899.000 3.136.000 3.219.000 4.051.000
Sum gjeld og egenkapital 6.249.000 7.245.000 7.159.000 7.574.000 7.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.791.000 3.382.000 2.931.000 3.140.000 1.919.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 1.9 2.0 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5
Soliditet 31.3 34.3 31.7 30.6 29.3
Resultatgrad -2.7 3.4 0.8 2.8 3.2
Rentedekningsgrad -2.7 2 0.7 1.9 2.1
Gjeldsgrad 2.2 1.9 2.2 2.3 2.4
Total kapitalrentabilitet -6.3 7.8 1.9 6.0 7.3
Signatur
07.06.2006
LASSEMO STEIN HELGE
NEVERDALEN EIVIND TOMMY
I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
NEVERDALEN EIVIND TOMMY
LASSEMO STEIN HELGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex