Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ll Skreosen
Juridisk navn:  Ll Skreosen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35077072
Fax: 35055111
3849 Vråliosen 3849 Vråliosen
Fylke: Kommune:
Telemark Kviteseid
Org.nr: 916000472
Aksjekapital: 686.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 09.04.1927
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,3%
Resultat  
  
-129,28%
Egenkapital  
  
-1,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 15.721.000 16.258.000 16.765.000 18.670.000 17.577.000
Resultat: -65.000 222.000 276.000 -242.000 95.000
Egenkapital: 2.268.000 2.314.000 2.143.000 1.867.000 2.127.000
Regnskap for  Ll Skreosen
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 15.721.000 16.258.000 16.765.000 18.670.000 17.577.000
Driftskostnader -15.589.000 -15.807.000 -16.233.000 -18.641.000 -17.173.000
Driftsresultat 133.000 452.000 532.000 29.000 403.000
Finansinntekter 4.000 4.000 6.000 9.000 21.000
Finanskostnader -202.000 -234.000 -262.000 -279.000 -330.000
Finans -198.000 -230.000 -256.000 -270.000 -309.000
Resultat før skatt -65.000 222.000 276.000 -242.000 95.000
Skattekostnad 19.000 -51.000 0 -19.000 -27.000
Årsresultat -46.000 171.000 276.000 -260.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.092.000 1.215.000 1.353.000 1.019.000 1.197.000
Sum omløpsmidler 6.067.000 6.359.000 5.970.000 5.905.000 6.171.000
Sum eiendeler 7.159.000 7.574.000 7.323.000 6.924.000 7.368.000
Sum opptjent egenkapital 1.582.000 1.628.000 1.457.000 1.181.000 1.441.000
Sum egenkapital 2.268.000 2.314.000 2.143.000 1.867.000 2.127.000
Sum langsiktig gjeld 1.755.000 2.041.000 1.129.000 918.000 1.319.000
Sum kortsiktig gjeld 3.136.000 3.219.000 4.051.000 4.139.000 3.922.000
Sum gjeld og egenkapital 7.159.000 7.574.000 7.323.000 6.924.000 7.368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.676.000 16.198.000 16.712.000 18.621.000 17.564.000
Andre inntekter 44.000 60.000 53.000 49.000 13.000
Driftsinntekter 15.721.000 16.258.000 16.765.000 18.670.000 17.577.000
Varekostnad -11.099.000 -11.333.000 -11.751.000 -13.787.000 -12.502.000
Lønninger -3.355.000 -3.129.000 -3.312.000 -3.499.000 -3.423.000
Avskrivning -140.000 -138.000 -134.000 -159.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -995.000 -1.207.000 -1.036.000 -1.196.000 -1.083.000
Driftskostnader -15.589.000 -15.807.000 -16.233.000 -18.641.000 -17.173.000
Driftsresultat 133.000 452.000 532.000 29.000 403.000
Finansinntekter 4.000 4.000 6.000 9.000 21.000
Finanskostnader -202.000 -234.000 -262.000 -279.000 -330.000
Finans -198.000 -230.000 -256.000 -270.000 -309.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 171.000 276.000 -260.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 19.000
Fast eiendom 754.000 814.000 873.000 933.000 993.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 339.000 402.000 480.000 86.000 185.000
Sum varige driftsmidler 1.092.000 1.215.000 1.353.000 1.019.000 1.178.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.092.000 1.215.000 1.353.000 1.019.000 1.197.000
Varebeholdning 4.414.000 4.535.000 4.310.000 3.942.000 4.108.000
Kundefordringer 1.135.000 1.322.000 1.245.000 1.524.000 1.679.000
Andre fordringer 386.000 357.000 257.000 299.000 233.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 132.000 145.000 158.000 141.000 151.000
Sum omløpsmidler 6.067.000 6.359.000 5.970.000 5.905.000 6.171.000
Sum eiendeler 7.159.000 7.574.000 7.323.000 6.924.000 7.368.000
Sum opptjent egenkapital 1.582.000 1.628.000 1.457.000 1.181.000 1.441.000
Sum egenkapital 2.268.000 2.314.000 2.143.000 1.867.000 2.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 38.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 761.000 497.000 1.813.000 1.766.000 1.773.000
Sum langsiktig gjeld 1.755.000 2.041.000 1.129.000 918.000 1.319.000
Leverandørgjeld 1.770.000 2.033.000 1.563.000 1.717.000 1.441.000
Betalbar skatt 0 14.000 0 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 262.000 362.000 329.000 346.000 346.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 314.000 346.000 311.000 336.000
Sum kortsiktig gjeld 3.136.000 3.219.000 4.051.000 4.139.000 3.922.000
Sum gjeld og egenkapital 7.159.000 7.574.000 7.323.000 6.924.000 7.368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.931.000 3.140.000 1.919.000 1.766.000 2.249.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.0 1.5 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6
Soliditet 31.7 30.6 29.3 27.0 28.9
Resultatgrad 0.8 2.8 3.2 0.2 2.3
Rentedekningsgrad 0.7 1.9 2.1 0.1 1.3
Gjeldsgrad 2.2 2.3 2.4 2.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 1.9 6.0 7.3 0.5 5.8
Signatur
07.06.2006
LASSEMO STEIN HELGE
NEVERDALEN EIVIND TOMMY
I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
Prokura hver for seg
NEVERDALEN EIVIND TOMMY
LASSEMO STEIN HELGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex