Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ll Skreosen
Juridisk navn:  Ll Skreosen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35077072
Fax: 35055111
3849 Vråliosen 3849 Vråliosen
Fylke: Kommune:
Telemark Kviteseid
Org.nr: 916000472
Aksjekapital: 686.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/9/1927 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.02%
Resultat  
  
-19.57%
Egenkapital  
  
7.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 16.258.000 16.765.000 18.670.000 17.577.000 18.388.000
Resultat: 222.000 276.000 -242.000 95.000 -224.000
Egenkapital: 2.314.000 2.143.000 1.867.000 2.127.000 2.059.000
Regnskap for  Ll Skreosen
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 16.258.000 16.765.000 18.670.000 17.577.000 18.388.000
Driftskostnader -15.807.000 -16.233.000 -18.641.000 -17.173.000 -18.300.000
Driftsresultat 452.000 532.000 29.000 403.000 87.000
Finansinntekter 4.000 6.000 9.000 21.000 28.000
Finanskostnader -234.000 -262.000 -279.000 -330.000 -339.000
Finans -230.000 -256.000 -270.000 -309.000 -311.000
Resultat før skatt 222.000 276.000 -242.000 95.000 -224.000
Skattekostnad -51.000 0 -19.000 -27.000 62.000
Årsresultat 171.000 276.000 -260.000 68.000 -162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.215.000 1.353.000 1.019.000 1.197.000 1.363.000
Sum omløpsmidler 6.359.000 5.970.000 5.905.000 6.171.000 6.135.000
Sum eiendeler 7.574.000 7.323.000 6.924.000 7.368.000 7.498.000
Sum opptjent egenkapital 1.628.000 1.457.000 1.181.000 1.441.000 1.373.000
Sum egenkapital 2.314.000 2.143.000 1.867.000 2.127.000 2.059.000
Sum langsiktig gjeld 2.041.000 1.129.000 918.000 1.319.000 1.717.000
Sum kortsiktig gjeld 3.219.000 4.051.000 4.139.000 3.922.000 3.722.000
Sum gjeld og egenkapital 7.574.000 7.323.000 6.924.000 7.368.000 7.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.198.000 16.712.000 18.621.000 17.564.000 18.314.000
Andre inntekter 60.000 53.000 49.000 13.000 74.000
Driftsinntekter 16.258.000 16.765.000 18.670.000 17.577.000 18.388.000
Varekostnad -11.333.000 -11.751.000 -13.787.000 -12.502.000 -13.605.000
Lønninger -3.129.000 -3.312.000 -3.499.000 -3.423.000 -3.435.000
Avskrivning -138.000 -134.000 -159.000 -165.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.207.000 -1.036.000 -1.196.000 -1.083.000 -1.108.000
Driftskostnader -15.807.000 -16.233.000 -18.641.000 -17.173.000 -18.300.000
Driftsresultat 452.000 532.000 29.000 403.000 87.000
Finansinntekter 4.000 6.000 9.000 21.000 28.000
Finanskostnader -234.000 -262.000 -279.000 -330.000 -339.000
Finans -230.000 -256.000 -270.000 -309.000 -311.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 171.000 276.000 -260.000 68.000 -162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 19.000 20.000
Fast eiendom 814.000 873.000 933.000 993.000 1.052.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 402.000 480.000 86.000 185.000 291.000
Sum varige driftsmidler 1.215.000 1.353.000 1.019.000 1.178.000 1.343.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.215.000 1.353.000 1.019.000 1.197.000 1.363.000
Varebeholdning 4.535.000 4.310.000 3.942.000 4.108.000 4.235.000
Kundefordringer 1.322.000 1.245.000 1.524.000 1.679.000 1.482.000
Andre fordringer 357.000 257.000 299.000 233.000 285.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 145.000 158.000 141.000 151.000 133.000
Sum omløpsmidler 6.359.000 5.970.000 5.905.000 6.171.000 6.135.000
Sum eiendeler 7.574.000 7.323.000 6.924.000 7.368.000 7.498.000
Sum opptjent egenkapital 1.628.000 1.457.000 1.181.000 1.441.000 1.373.000
Sum egenkapital 2.314.000 2.143.000 1.867.000 2.127.000 2.059.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 497.000 1.813.000 1.766.000 1.773.000 1.447.000
Sum langsiktig gjeld 2.041.000 1.129.000 918.000 1.319.000 1.717.000
Leverandørgjeld 2.033.000 1.563.000 1.717.000 1.441.000 1.678.000
Betalbar skatt 14.000 0 0 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 362.000 329.000 346.000 346.000 202.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 314.000 346.000 311.000 336.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 3.219.000 4.051.000 4.139.000 3.922.000 3.722.000
Sum gjeld og egenkapital 7.574.000 7.323.000 6.924.000 7.368.000 7.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.140.000 1.919.000 1.766.000 2.249.000 2.413.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.5 1.4 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6
Soliditet 30.6 29.3 27.0 28.9 27.5
Resultatgrad 2.8 3.2 0.2 2.3 0.5
Rentedekningsgrad 1.9 2.1 0.1 1.3 0.3
Gjeldsgrad 2.3 2.4 2.7 2.5 2.6
Total kapitalrentabilitet 6.0 7.3 0.5 5.8 1.5
Signatur
07.06.2006
LASSEMO STEIN HELGE
NEVERDALEN EIVIND TOMMY
I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
Prokura hver for seg
NEVERDALEN EIVIND TOMMY
LASSEMO STEIN HELGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex