Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lmm Invest As
Juridisk navn:  Lmm Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget 1 Alfabygget 1 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 914621135
Aksjekapital: 798.640 NOK
Etableringsdato: 10/19/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
9.23%
Egenkapital  
  
6.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 32.972.000 30.185.000 25.741.000 14.979.000 16.000.000
Egenkapital: 4.220.000 3.960.000 3.880.000 3.822.000 3.949.000
Regnskap for  Lmm Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -9.000 -8.000 -21.000 0
Driftsresultat -22.000 -9.000 -8.000 -21.000 0
Finansinntekter 33.000.000 30.200.000 25.750.000 15.000.000 16.000.000
Finanskostnader -7.000 -5.000 0 0 0
Finans 32.993.000 30.195.000 25.750.000 15.000.000 16.000.000
Resultat før skatt 32.972.000 30.185.000 25.741.000 14.979.000 16.000.000
Skattekostnad -212.000 -205.000 -183.000 -107.000 -130.000
Årsresultat 32.760.000 29.980.000 25.558.000 14.872.000 15.870.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.079.000 4.079.000 4.079.000 4.079.000 4.079.000
Sum omløpsmidler 33.267.000 30.301.000 25.750.000 15.000.000 16.000.000
Sum eiendeler 37.346.000 34.380.000 29.829.000 19.079.000 20.079.000
Sum opptjent egenkapital 3.421.000 3.161.000 3.081.000 3.023.000 3.151.000
Sum egenkapital 4.220.000 3.960.000 3.880.000 3.822.000 3.949.000
Sum langsiktig gjeld 218.000 208.000 185.000 113.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 32.909.000 30.212.000 25.764.000 15.145.000 16.000.000
Sum gjeld og egenkapital 37.347.000 34.380.000 29.829.000 19.080.000 20.080.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -9.000 -8.000 -21.000 0
Driftskostnader -22.000 -9.000 -8.000 -21.000 0
Driftsresultat -22.000 -9.000 -8.000 -21.000 0
Finansinntekter 33.000.000 30.200.000 25.750.000 15.000.000 16.000.000
Finanskostnader -7.000 -5.000 0 0 0
Finans 32.993.000 30.195.000 25.750.000 15.000.000 16.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -32.500.000 -29.900.000 -25.500.000 -15.000.000 -16.000.000
Årsresultat 32.760.000 29.980.000 25.558.000 14.872.000 15.870.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.079.000 4.079.000 4.079.000 4.079.000 4.079.000
Sum anleggsmidler 4.079.000 4.079.000 4.079.000 4.079.000 4.079.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 33.000.000 30.204.000 25.750.000 15.000.000 16.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 267.000 96.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 33.267.000 30.301.000 25.750.000 15.000.000 16.000.000
Sum eiendeler 37.346.000 34.380.000 29.829.000 19.079.000 20.079.000
Sum opptjent egenkapital 3.421.000 3.161.000 3.081.000 3.023.000 3.151.000
Sum egenkapital 4.220.000 3.960.000 3.880.000 3.822.000 3.949.000
Sum avsetninger til forpliktelser 218.000 208.000 185.000 113.000 130.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 218.000 208.000 185.000 113.000 130.000
Leverandørgjeld 0 0 0 10.000 0
Betalbar skatt 202.000 182.000 110.000 124.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -32.500.000 -29.900.000 -25.500.000 -15.000.000 -16.000.000
Annen kortsiktig gjeld 207.000 130.000 154.000 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.909.000 30.212.000 25.764.000 15.145.000 16.000.000
Sum gjeld og egenkapital 37.347.000 34.380.000 29.829.000 19.080.000 20.080.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 358.000 89.000 -14.000 -145.000 0
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.0 1.1
Soliditet 11.3 11.5 1 20.0 19.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.1 -1.8
Gjeldsgrad 7.8 7.7 6.7 4.0 4.1
Total kapitalrentabilitet 88.3 87.8 86.3 78.5 79.7
Signatur
30.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex