Lobok AS
Juridisk navn:  Lobok AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33458384
Kilgata 5B Kilgata 5B Fax: 33466760
3217 Sandefjord 3217 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 979438672
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Henka Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.37%
Resultat  
  
-26.67%
Egenkapital  
  
0.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 199.000 174.000 178.000 177.000 225.000
Resultat: 11.000 15.000 -6.000 -24.000 -26.000
Egenkapital: 1.204.000 1.194.000 1.178.000 1.184.000 1.208.000
Regnskap for  Lobok AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 199.000 174.000 178.000 177.000 225.000
Driftskostnader -142.000 -125.000 -149.000 -145.000 -194.000
Driftsresultat 57.000 48.000 28.000 32.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 11.000
Finanskostnader -46.000 -33.000 -34.000 -58.000 -68.000
Finans -46.000 -33.000 -34.000 -56.000 -57.000
Resultat før skatt 11.000 15.000 -6.000 -24.000 -26.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -36.000
Årsresultat 11.000 15.000 -6.000 -24.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.941.000 6.941.000 6.897.000 6.799.000 6.719.000
Sum omløpsmidler 165.000 199.000 320.000 532.000 647.000
Sum eiendeler 7.106.000 7.140.000 7.217.000 7.331.000 7.366.000
Sum opptjent egenkapital 1.104.000 1.094.000 1.078.000 1.084.000 1.108.000
Sum egenkapital 1.204.000 1.194.000 1.178.000 1.184.000 1.208.000
Sum langsiktig gjeld 4.159.000 4.159.000 4.159.000 4.159.000 4.159.000
Sum kortsiktig gjeld 1.741.000 1.787.000 1.879.000 1.988.000 1.999.000
Sum gjeld og egenkapital 7.104.000 7.140.000 7.216.000 7.331.000 7.366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 199.000 174.000 178.000 177.000 225.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 199.000 174.000 178.000 177.000 225.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -142.000 -125.000 -149.000 -145.000 -194.000
Driftskostnader -142.000 -125.000 -149.000 -145.000 -194.000
Driftsresultat 57.000 48.000 28.000 32.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 11.000
Finanskostnader -46.000 -33.000 -34.000 -58.000 -68.000
Finans -46.000 -33.000 -34.000 -56.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 15.000 -6.000 -24.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.941.000 6.941.000 6.897.000 6.799.000 6.670.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.941.000 6.941.000 6.897.000 6.799.000 6.670.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 49.000
Sum anleggsmidler 6.941.000 6.941.000 6.897.000 6.799.000 6.719.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 63.000 0 0 0
Andre fordringer 136.000 125.000 140.000 141.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 11.000 180.000 392.000 503.000
Sum omløpsmidler 165.000 199.000 320.000 532.000 647.000
Sum eiendeler 7.106.000 7.140.000 7.217.000 7.331.000 7.366.000
Sum opptjent egenkapital 1.104.000 1.094.000 1.078.000 1.084.000 1.108.000
Sum egenkapital 1.204.000 1.194.000 1.178.000 1.184.000 1.208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.159.000 4.159.000 4.159.000 4.159.000 4.159.000
Leverandørgjeld 35.000 35.000 44.000 35.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 20.000 8.000 9.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.698.000 1.732.000 1.827.000 1.945.000 1.958.000
Sum kortsiktig gjeld 1.741.000 1.787.000 1.879.000 1.988.000 1.999.000
Sum gjeld og egenkapital 7.104.000 7.140.000 7.216.000 7.331.000 7.366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.576.000 -1.588.000 -1.559.000 -1.456.000 -1.352.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
Soliditet 16.9 16.7 16.3 16.2 16.4
Resultatgrad 28.6 27.6 15.7 18.1 13.8
Rentedekningsgrad 1.2 1.5 0.8 0.6 0.6
Gjeldsgrad 4.9 5 5.1 5.2 5.1
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.7 0.4 0.5 0.6
Signatur
29.10.2013
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex