Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lofoss Fisk AS
Juridisk navn:  Lofoss Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61344199
V/Endre Røn Fax: 61344199
2960 Røn 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 859124062
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 10/25/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.08%
Resultat  
  
-12.9%
Egenkapital  
  
10.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.493.000 2.683.000 2.640.000 2.097.000 2.104.000
Resultat: 493.000 566.000 678.000 622.000 756.000
Egenkapital: 4.061.000 3.681.000 3.250.000 2.741.000 2.268.000
Regnskap for  Lofoss Fisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.493.000 2.683.000 2.640.000 2.097.000 2.104.000
Driftskostnader -2.029.000 -2.142.000 -1.974.000 -1.496.000 -1.365.000
Driftsresultat 463.000 541.000 667.000 602.000 739.000
Finansinntekter 30.000 25.000 12.000 20.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 30.000 25.000 12.000 20.000 17.000
Resultat før skatt 493.000 566.000 678.000 622.000 756.000
Skattekostnad -113.000 -135.000 -170.000 -148.000 -200.000
Årsresultat 380.000 431.000 508.000 473.000 556.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 827.000 506.000 448.000 271.000 109.000
Sum omløpsmidler 4.489.000 4.182.000 3.658.000 2.880.000 2.883.000
Sum eiendeler 5.316.000 4.688.000 4.106.000 3.151.000 2.992.000
Sum opptjent egenkapital 3.941.000 3.561.000 3.130.000 2.621.000 2.148.000
Sum egenkapital 4.061.000 3.681.000 3.250.000 2.741.000 2.268.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 3.000 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.238.000 1.004.000 857.000 406.000 724.000
Sum gjeld og egenkapital 5.315.000 4.688.000 4.107.000 3.150.000 2.992.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.488.000 2.683.000 2.640.000 2.093.000 2.104.000
Andre inntekter 5.000 0 1.000 4.000 0
Driftsinntekter 2.493.000 2.683.000 2.640.000 2.097.000 2.104.000
Varekostnad -970.000 -1.235.000 -826.000 -637.000 -692.000
Lønninger -679.000 -618.000 -656.000 -657.000 -507.000
Avskrivning -109.000 -57.000 -43.000 -20.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -271.000 -232.000 -449.000 -182.000 -161.000
Driftskostnader -2.029.000 -2.142.000 -1.974.000 -1.496.000 -1.365.000
Driftsresultat 463.000 541.000 667.000 602.000 739.000
Finansinntekter 30.000 25.000 12.000 20.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 30.000 25.000 12.000 20.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 380.000 431.000 508.000 473.000 556.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Maskiner anlegg 330.000 376.000 331.000 146.000 16.000
Driftsløsøre 463.000 96.000 83.000 92.000 59.000
Sum varige driftsmidler 827.000 506.000 448.000 271.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 827.000 506.000 448.000 271.000 109.000
Varebeholdning 451.000 418.000 705.000 540.000 342.000
Kundefordringer 2.570.000 1.360.000 947.000 235.000 406.000
Andre fordringer 261.000 137.000 146.000 177.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.207.000 2.194.000 1.788.000 1.927.000 2.040.000
Sum omløpsmidler 4.489.000 4.182.000 3.658.000 2.880.000 2.883.000
Sum eiendeler 5.316.000 4.688.000 4.106.000 3.151.000 2.992.000
Sum opptjent egenkapital 3.941.000 3.561.000 3.130.000 2.621.000 2.148.000
Sum egenkapital 4.061.000 3.681.000 3.250.000 2.741.000 2.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 3.000 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 3.000 0 3.000 0
Leverandørgjeld 805.000 557.000 276.000 10.000 4.000
Betalbar skatt 101.000 132.000 173.000 146.000 201.000
Skyldig offentlige avgifter 270.000 262.000 363.000 209.000 480.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 53.000 44.000 41.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 1.238.000 1.004.000 857.000 406.000 724.000
Sum gjeld og egenkapital 5.315.000 4.688.000 4.107.000 3.150.000 2.992.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.251.000 3.178.000 2.801.000 2.474.000 2.159.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4.2 4.3 7.1 4.0
Likviditetsgrad 2 3.3 3.7 3.4 5.8 3.6
Soliditet 76.4 78.5 79.1 87.0 75.8
Resultatgrad 18.6 20.2 25.3 28.7 35.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.3 12.1 16.5 19.7 25.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex