Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lofoten Seaweed Company As
Juridisk navn:  Lofoten Seaweed Company As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94877934
Solhøgdveien 16 Solhøgdveien 16 Fax:
8382 Napp 8382 Napp
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 917344132
Aksjekapital: 54.600 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/23/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
1020%
Resultat  
  
-3900%
Egenkapital  
  
-619.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 616.000 55.000
Resultat: -160.000 -4.000
Egenkapital: -135.000 26.000
Regnskap for  Lofoten Seaweed Company As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 616.000 55.000
Driftskostnader -777.000 -59.000
Driftsresultat -161.000 -4.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -160.000 -4.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -160.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 351.000 0
Sum omløpsmidler 213.000 41.000
Sum eiendeler 564.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -4.000
Sum egenkapital -135.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 698.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 563.000 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 264.000 0
Andre inntekter 352.000 55.000
Driftsinntekter 616.000 55.000
Varekostnad -31.000 0
Lønninger -567.000 0
Avskrivning -10.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -59.000
Driftskostnader -777.000 -59.000
Driftsresultat -161.000 -4.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -160.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 121.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 149.000 0
Sum varige driftsmidler 183.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 47.000 0
Sum anleggsmidler 351.000 0
Varebeholdning 48.000 0
Kundefordringer 77.000 0
Andre fordringer 19.000 5.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 69.000 36.000
Sum omløpsmidler 213.000 41.000
Sum eiendeler 564.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -4.000
Sum egenkapital -135.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 74.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 519.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 698.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 563.000 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -485.000 26.000
Likviditetsgrad 1 0.3 2.7
Likviditetsgrad 2 0.2 2.7
Soliditet 63.4
Resultatgrad -26.1 -7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -5.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -28.6 -9.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex