Lofothau Produksjon As
Juridisk navn:  Lofothau Produksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mærvollveien 73 Mærvollveien 73 Fax:
8360 Bøstad 8360 Bøstad
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 927949113
Aksjekapital: 8.000.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 9/23/2021
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskap Lofoten As
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 3.104.000
Resultat: 993.000
Egenkapital: 8.767.000
Regnskap for  Lofothau Produksjon As
Resultat 2022
Driftsinntekter 3.104.000
Driftskostnader -1.522.000
Driftsresultat 1.582.000
Finansinntekter
Finanskostnader -590.000
Finans -590.000
Resultat før skatt 993.000
Skattekostnad -214.000
Årsresultat 778.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.212.000
Sum omløpsmidler 3.476.000
Sum eiendeler 33.688.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 8.767.000
Sum langsiktig gjeld 18.247.000
Sum kortsiktig gjeld 6.674.000
Sum gjeld og egenkapital 33.688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.055.000
Andre inntekter 50.000
Driftsinntekter 3.104.000
Varekostnad -141.000
Lønninger -711.000
Avskrivning -247.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -423.000
Driftskostnader -1.522.000
Driftsresultat 1.582.000
Finansinntekter
Finanskostnader -590.000
Finans -590.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 778.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 27.261.000
Maskiner anlegg 2.951.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 30.212.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 30.212.000
Varebeholdning
Kundefordringer 643.000
Andre fordringer 1.393.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.440.000
Sum omløpsmidler 3.476.000
Sum eiendeler 33.688.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 8.767.000
Sum avsetninger til forpliktelser 117.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 18.247.000
Leverandørgjeld 5.400.000
Betalbar skatt 98.000
Skyldig offentlige avgifter 102.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 1.075.000
Sum kortsiktig gjeld 6.674.000
Sum gjeld og egenkapital 33.688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.198.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet 26.0
Resultatgrad 51.0
Rentedekningsgrad 2.7
Gjeldsgrad 2.8
Total kapitalrentabilitet 4.7
Signatur
03.06.2022
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex