Lofotlaks As
Juridisk navn:  Lofotlaks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95255560
Mortsundveien 379 Mortsundveien 379 Fax:
8370 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 993885428
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-57.14%
Egenkapital  
  
-185.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -33.000 -21.000 -13.000 -9.000 -1.000
Egenkapital: -12.000 14.000 30.000 117.000 124.000
Regnskap for  Lofotlaks As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -22.000 -14.000 -12.000 -5.000
Driftsresultat -33.000 -22.000 -14.000 -12.000 -5.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Resultat før skatt -33.000 -21.000 -13.000 -9.000 -1.000
Skattekostnad 7.000 5.000 3.000 2.000 0
Årsresultat -26.000 -16.000 -10.000 -7.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 10.000 6.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 67.000 97.000 118.000 188.000 186.000
Sum eiendeler 84.000 107.000 124.000 191.000 186.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -16.000 0 16.000 23.000
Sum egenkapital -12.000 14.000 30.000 117.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96.000 94.000 94.000 73.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000 108.000 124.000 190.000 186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -22.000 -14.000 -12.000 -5.000
Driftskostnader -33.000 -22.000 -14.000 -12.000 -5.000
Driftsresultat -33.000 -22.000 -14.000 -12.000 -5.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -16.000 -10.000 -7.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 10.000 6.000 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 10.000 6.000 3.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 97.000 118.000 188.000 186.000
Sum omløpsmidler 67.000 97.000 118.000 188.000 186.000
Sum eiendeler 84.000 107.000 124.000 191.000 186.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -16.000 0 16.000 23.000
Sum egenkapital -12.000 14.000 30.000 117.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 94.000 94.000 70.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 94.000 94.000 73.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000 108.000 124.000 190.000 186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 3.000 24.000 115.000 124.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 1.3 2.6 3.0
Likviditetsgrad 2 0.7 1 1.3 2.6 3.1
Soliditet -14.3 1 24.2 61.6 66.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.7 3.1 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -39.3 -19.4 -10.5 -5.3 -0.5
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex