Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lofotværing AS
Juridisk navn:  Lofotværing AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76071396
Fiskergata 22 Åslandvegen 44 Fax: 95808028
8300 Svolvær 9105 Kvaløya
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 979563086
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/31/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Lofoten Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.94%
Resultat  
  
-59.55%
Egenkapital  
  
8.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.846.000 14.264.000 12.754.000 11.527.000 8.204.000
Resultat: 837.000 2.069.000 1.385.000 1.890.000 252.000
Egenkapital: 8.183.000 7.524.000 5.937.000 4.886.000 3.481.000
Regnskap for  Lofotværing AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.846.000 14.264.000 12.754.000 11.527.000 8.204.000
Driftskostnader -11.632.000 -11.667.000 -10.910.000 -9.126.000 -7.374.000
Driftsresultat 1.215.000 2.597.000 1.844.000 2.400.000 829.000
Finansinntekter 4.000 5.000 28.000 24.000 26.000
Finanskostnader -382.000 -533.000 -487.000 -535.000 -603.000
Finans -378.000 -528.000 -459.000 -511.000 -577.000
Resultat før skatt 837.000 2.069.000 1.385.000 1.890.000 252.000
Skattekostnad -178.000 -483.000 -334.000 -486.000 -77.000
Årsresultat 659.000 1.586.000 1.051.000 1.405.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.218.000 21.361.000 15.323.000 15.620.000 16.016.000
Sum omløpsmidler 4.550.000 2.975.000 1.837.000 1.815.000 261.000
Sum eiendeler 22.768.000 24.336.000 17.160.000 17.435.000 16.277.000
Sum opptjent egenkapital 6.955.000 6.296.000 4.710.000 3.659.000 2.254.000
Sum egenkapital 8.183.000 7.524.000 5.937.000 4.886.000 3.481.000
Sum langsiktig gjeld 12.378.000 8.696.000 9.644.000 10.580.000 11.495.000
Sum kortsiktig gjeld 2.208.000 8.116.000 1.578.000 1.969.000 1.301.000
Sum gjeld og egenkapital 22.769.000 24.336.000 17.160.000 17.436.000 16.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.846.000 14.264.000 12.754.000 11.527.000 8.204.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.846.000 14.264.000 12.754.000 11.527.000 8.204.000
Varekostnad -780.000 -530.000 -575.000 -759.000 -907.000
Lønninger -5.846.000 -6.329.000 -5.885.000 -5.047.000 -3.411.000
Avskrivning -1.579.000 -1.141.000 -999.000 -950.000 -902.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.427.000 -3.667.000 -3.451.000 -2.370.000 -2.154.000
Driftskostnader -11.632.000 -11.667.000 -10.910.000 -9.126.000 -7.374.000
Driftsresultat 1.215.000 2.597.000 1.844.000 2.400.000 829.000
Finansinntekter 4.000 5.000 28.000 24.000 26.000
Finanskostnader -382.000 -533.000 -487.000 -535.000 -603.000
Finans -378.000 -528.000 -459.000 -511.000 -577.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 659.000 1.586.000 1.051.000 1.405.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.394.000 13.128.000 7.539.000 7.921.000 8.175.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.412.000 1.858.000 914.000 631.000 409.000
Sum varige driftsmidler 5.823.000 6.668.000 6.122.000 6.058.000 6.220.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.564.000 1.662.000 1.642.000 1.621.000
Sum anleggsmidler 18.218.000 21.361.000 15.323.000 15.620.000 16.016.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 96.000 8.000 0 0
Andre fordringer 230.000 171.000 217.000 131.000 230.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.320.000 2.708.000 1.612.000 1.684.000 31.000
Sum omløpsmidler 4.550.000 2.975.000 1.837.000 1.815.000 261.000
Sum eiendeler 22.768.000 24.336.000 17.160.000 17.435.000 16.277.000
Sum opptjent egenkapital 6.955.000 6.296.000 4.710.000 3.659.000 2.254.000
Sum egenkapital 8.183.000 7.524.000 5.937.000 4.886.000 3.481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 437.000 490.000 485.000 467.000 429.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 329.000
Sum langsiktig gjeld 12.378.000 8.696.000 9.644.000 10.580.000 11.495.000
Leverandørgjeld 629.000 416.000 126.000 129.000 481.000
Betalbar skatt 231.000 478.000 316.000 447.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.273.000 991.000 899.000 1.153.000 435.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 6.232.000 237.000 240.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 2.208.000 8.116.000 1.578.000 1.969.000 1.301.000
Sum gjeld og egenkapital 22.769.000 24.336.000 17.160.000 17.436.000 16.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.342.000 -5.141.000 259.000 -154.000 -1.040.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.4 1.2 0.9 0.2
Likviditetsgrad 2 2.1 0.4 1.2 1.0 0.3
Soliditet 35.9 30.9 34.6 28.0 21.4
Resultatgrad 9.5 18.2 14.5 20.8 10.1
Rentedekningsgrad 3.2 4.9 3.8 4.5 1.4
Gjeldsgrad 1.8 2.2 1.9 2.6 3.7
Total kapitalrentabilitet 5.4 10.7 10.9 13.9 5.3
Signatur
20.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex