Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Loggen AS
Juridisk navn:  Loggen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91770717
Maridalsveien 152 Sjøvollbukta 63 Fax: 24119702
0461 Oslo 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 983038565
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/16/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: K-Team As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
81.25%
Egenkapital  
  
-6.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 26.000 424.000 598.000
Resultat: -6.000 -32.000 -4.000 -238.000 -244.000
Egenkapital: 103.000 110.000 142.000 145.000 383.000
Regnskap for  Loggen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 26.000 424.000 598.000
Driftskostnader -10.000 -39.000 -41.000 -664.000 -854.000
Driftsresultat -10.000 -39.000 -16.000 -241.000 -256.000
Finansinntekter 3.000 7.000 12.000 3.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 7.000 12.000 3.000 11.000
Resultat før skatt -6.000 -32.000 -4.000 -238.000 -244.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -32.000 -4.000 -238.000 -244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 6.000 16.000 16.000 50.000
Sum omløpsmidler 104.000 110.000 127.000 173.000 563.000
Sum eiendeler 105.000 116.000 143.000 189.000 613.000
Sum opptjent egenkapital -694.000 -687.000 -655.000 -651.000 -413.000
Sum egenkapital 103.000 110.000 142.000 145.000 383.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 6.000 1.000 44.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 116.000 143.000 190.000 614.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 26.000 424.000 584.000
Andre inntekter 0 0 0 0 15.000
Driftsinntekter 0 0 26.000 424.000 598.000
Varekostnad 0 0 0 -304.000 -363.000
Lønninger 0 -12.000 -2.000 -200.000 -215.000
Avskrivning 0 -10.000 0 -34.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -17.000 -39.000 -126.000 -227.000
Driftskostnader -10.000 -39.000 -41.000 -664.000 -854.000
Driftsresultat -10.000 -39.000 -16.000 -241.000 -256.000
Finansinntekter 3.000 7.000 12.000 3.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 7.000 12.000 3.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -32.000 -4.000 -238.000 -244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 12.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 6.000 16.000 16.000 39.000
Sum varige driftsmidler 1.000 6.000 16.000 16.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 6.000 16.000 16.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 208.000
Kundefordringer 0 0 0 15.000 0
Andre fordringer 0 0 45.000 45.000 0
Sum investeringer 34.000 32.000 26.000 15.000 17.000
Kasse, bank 70.000 78.000 55.000 99.000 338.000
Sum omløpsmidler 104.000 110.000 127.000 173.000 563.000
Sum eiendeler 105.000 116.000 143.000 189.000 613.000
Sum opptjent egenkapital -694.000 -687.000 -655.000 -651.000 -413.000
Sum egenkapital 103.000 110.000 142.000 145.000 383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 5.000 0 26.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 0 18.000 219.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 6.000 1.000 44.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 116.000 143.000 190.000 614.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000 104.000 126.000 129.000 333.000
Likviditetsgrad 1 5 18.3 1 3.9 2.4
Likviditetsgrad 2 5 18.3 1 4.0 1.6
Soliditet 98.1 94.8 99.3 76.7 62.5
Resultatgrad -61.5 -56.8 -42.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -6.7 -27.6 -2.8 -125.9 -40.0
Signatur
21.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex