Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Logiopti As
Juridisk navn:  Logiopti As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Granåsen 10 Granåsen 10 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 993904600
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/6/2009 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tekågel invest 384 as
Revisor: Statsautorisert Revisor Sue K Remme
Regnskapsfører: Ib Regnskap Inger-Lise K. Balk
Utvikling:
Omsetning  
  
93.24%
Resultat  
  
-185.71%
Egenkapital  
  
-80%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.257.000 1.168.000 0 0 0
Resultat: -6.000 7.000 -59.000 -10.000 -15.000
Egenkapital: 5.000 25.000 19.000 77.000 87.000
Regnskap for  Logiopti As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.257.000 1.168.000 0 0 0
Driftskostnader -2.239.000 -1.061.000 -59.000 -10.000 -15.000
Driftsresultat 18.000 107.000 -59.000 -10.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -100.000 0 0 0
Finans -24.000 -100.000 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 7.000 -59.000 -10.000 -15.000
Skattekostnad -15.000 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 7.000 -59.000 -10.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 100.000 104.000 104.000
Sum omløpsmidler 132.000 206.000 2.000 2.000 2.000
Sum eiendeler 132.000 206.000 102.000 106.000 106.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -75.000 -81.000 -25.000 -15.000
Sum egenkapital 5.000 25.000 19.000 77.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 84.000 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 180.000 0 10.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 205.000 103.000 106.000 106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.257.000 1.168.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.257.000 1.168.000 0 0 0
Varekostnad 0 -512.000 0 0 0
Lønninger -1.922.000 -323.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -317.000 -226.000 -59.000 -10.000 -15.000
Driftskostnader -2.239.000 -1.061.000 -59.000 -10.000 -15.000
Driftsresultat 18.000 107.000 -59.000 -10.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -100.000 0 0 0
Finans -24.000 -100.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 7.000 -59.000 -10.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 100.000 104.000 104.000
Sum anleggsmidler 0 0 100.000 104.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 206.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 132.000 206.000 2.000 2.000 2.000
Sum eiendeler 132.000 206.000 102.000 106.000 106.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -75.000 -81.000 -25.000 -15.000
Sum egenkapital 5.000 25.000 19.000 77.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 84.000 19.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 10.000 0
Betalbar skatt 15.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 112.000 149.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 31.000 0 0 19.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 180.000 0 10.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 205.000 103.000 106.000 106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 26.000 2.000 -8.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 1 1.1 0.0 0.3 0.2
Soliditet 3.8 12.2 18.4 72.6 82.1
Resultatgrad 0.8 9.2
Rentedekningsgrad 0.8 1.1
Gjeldsgrad 25.4 7.2 4.4 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 13.6 52.2 -57.3 -9.4 -14.2
Signatur
01.04.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Regnskapsføring ikke ihht. Lov/forskrift gir misvisende
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex