Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lokalmat Sa
Juridisk navn:  Lokalmat Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92805659
Jegeråsen 18 C/O Storfjord Kompetansepark As Kyrkjegata 13 Fax: 72413501
1362 Hosle 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 989172204
Aksjekapital: 51.000 NOK
Etableringsdato: 11/17/2005
Foretakstype: SA
Utvikling:
Omsetning  
  
412.73%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
70%
Hovedpunkter i regnskapet
2008 2007 2006
Omsetning: 282.000 55.000 425.000
Resultat: 23.000 -23.000 -33.000
Egenkapital: 51.000 30.000 51.000
Regnskap for  Lokalmat Sa
Resultat 2008 2007 2006
Driftsinntekter 282.000 55.000 425.000
Driftskostnader -215.000 -76.000 -459.000
Driftsresultat 67.000 -21.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -44.000 -2.000 0
Finans -44.000 -2.000 0
Resultat før skatt 23.000 -23.000 -33.000
Skattekostnad 0 0 9.000
Årsresultat 23.000 -23.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 15.000 9.000
Sum omløpsmidler 24.000 33.000 172.000
Sum eiendeler 46.000 48.000 181.000
Sum opptjent egenkapital 0 30.000
Sum egenkapital 51.000 30.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -39.000 -53.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 -23.000 181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 282.000 0
Andre inntekter 0 55.000
Driftsinntekter 282.000 55.000 425.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 -56.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -215.000 -20.000 -459.000
Driftskostnader -215.000 -76.000 -459.000
Driftsresultat 67.000 -21.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -44.000 -2.000 0
Finans -44.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 23.000 -23.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 15.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 135.000
Andre fordringer 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 24.000 33.000 36.000
Sum omløpsmidler 24.000 33.000 172.000
Sum eiendeler 46.000 48.000 181.000
Sum opptjent egenkapital 0 30.000
Sum egenkapital 51.000 30.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -44.000 -44.000 130.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 -9.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -39.000 -53.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 -23.000 181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 86.000 42.000
Likviditetsgrad 1 -0.6 -0.6 1.3
Likviditetsgrad 2 -0.6 -0.6 1.4
Soliditet 425.0 -130.4 28.2
Resultatgrad 23.8 -38.2 -7.8
Rentedekningsgrad 1.5 -10.5
Gjeldsgrad -0.8 -1.8 2.5
Total kapitalrentabilitet 558.3 91.3 -18.2
Signatur
05.09.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
05.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2006
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex