Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lomen Auto As
Juridisk navn:  Lomen Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tyinvegen 3032 Tyinvegen 3032 Fax:
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 919776242
Aksjekapital: 2.490.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/11/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.75%
Resultat  
  
-1809.26%
Egenkapital  
  
-43.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 26.600.000 24.238.000
Resultat: -1.031.000 -54.000
Egenkapital: 1.365.000 2.426.000
Regnskap for  Lomen Auto As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 26.600.000 24.238.000
Driftskostnader -27.471.000 -24.140.000
Driftsresultat -871.000 99.000
Finansinntekter 15.000 8.000
Finanskostnader -175.000 -162.000
Finans -160.000 -154.000
Resultat før skatt -1.031.000 -54.000
Skattekostnad -31.000 0
Årsresultat -1.061.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 309.000 891.000
Sum omløpsmidler 4.458.000 8.629.000
Sum eiendeler 4.767.000 9.520.000
Sum opptjent egenkapital -1.115.000 -54.000
Sum egenkapital 1.365.000 2.426.000
Sum langsiktig gjeld 1.307.000 1.282.000
Sum kortsiktig gjeld 2.096.000 5.812.000
Sum gjeld og egenkapital 4.768.000 9.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.434.000 24.095.000
Andre inntekter 165.000 143.000
Driftsinntekter 26.600.000 24.238.000
Varekostnad -22.307.000 -18.779.000
Lønninger -3.527.000 -3.706.000
Avskrivning -137.000 -164.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.500.000 -1.491.000
Driftskostnader -27.471.000 -24.140.000
Driftsresultat -871.000 99.000
Finansinntekter 15.000 8.000
Finanskostnader -175.000 -162.000
Finans -160.000 -154.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.061.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 264.000 846.000
Sum varige driftsmidler 264.000 846.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000
Sum anleggsmidler 309.000 891.000
Varebeholdning 3.992.000 7.837.000
Kundefordringer 186.000 184.000
Andre fordringer 78.000 417.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 161.000 185.000
Sum omløpsmidler 4.458.000 8.629.000
Sum eiendeler 4.767.000 9.520.000
Sum opptjent egenkapital -1.115.000 -54.000
Sum egenkapital 1.365.000 2.426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 256.000 1.221.000
Sum langsiktig gjeld 1.307.000 1.282.000
Leverandørgjeld 1.004.000 3.679.000
Betalbar skatt 31.000 0
Skyldig offentlige avgifter 208.000 310.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 598.000 601.000
Sum kortsiktig gjeld 2.096.000 5.812.000
Sum gjeld og egenkapital 4.768.000 9.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.362.000 2.817.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1
Soliditet 28.6 25.5
Resultatgrad -3.3 0.4
Rentedekningsgrad - 0.6
Gjeldsgrad 2.5 2.9
Total kapitalrentabilitet - 1.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex