Lomen Maskin Og Transport As
Juridisk navn:  Lomen Maskin Og Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97140441
Vestsidevegen 2257 Vestsidevegen 2257 Fax:
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 913356179
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/7/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.69%
Resultat  
  
-3.92%
Egenkapital  
  
-20.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.503.000 1.702.000 2.317.000 1.960.000 1.494.000
Resultat: -53.000 -51.000 160.000 84.000 28.000
Egenkapital: 154.000 194.000 231.000 108.000 44.000
Regnskap for  Lomen Maskin Og Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.503.000 1.702.000 2.317.000 1.960.000 1.494.000
Driftskostnader -1.520.000 -1.718.000 -2.115.000 -1.837.000 -1.446.000
Driftsresultat -17.000 -16.000 202.000 125.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -35.000 -35.000 -42.000 -40.000 -19.000
Finans -35.000 -35.000 -42.000 -40.000 -19.000
Resultat før skatt -53.000 -51.000 160.000 84.000 28.000
Skattekostnad 13.000 14.000 -37.000 -21.000 -5.000
Årsresultat -40.000 -37.000 123.000 64.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 712.000 869.000 1.028.000 1.108.000 904.000
Sum omløpsmidler 156.000 184.000 226.000 187.000 312.000
Sum eiendeler 868.000 1.053.000 1.254.000 1.295.000 1.216.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 173.000 210.000 87.000 23.000
Sum egenkapital 154.000 194.000 231.000 108.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 333.000 443.000 553.000 606.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 416.000 471.000 581.000 899.000
Sum gjeld og egenkapital 867.000 1.053.000 1.255.000 1.295.000 1.216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.503.000 1.702.000 2.317.000 1.960.000 1.494.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.503.000 1.702.000 2.317.000 1.960.000 1.494.000
Varekostnad -342.000 -337.000 -281.000 -521.000 -324.000
Lønninger -449.000 -580.000 -714.000 -460.000 -540.000
Avskrivning -157.000 -160.000 -154.000 -118.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -572.000 -641.000 -966.000 -738.000 -537.000
Driftskostnader -1.520.000 -1.718.000 -2.115.000 -1.837.000 -1.446.000
Driftsresultat -17.000 -16.000 202.000 125.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -35.000 -35.000 -42.000 -40.000 -19.000
Finans -35.000 -35.000 -42.000 -40.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -37.000 123.000 64.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 135.000 188.000 243.000 275.000 262.000
Driftsløsøre 576.000 681.000 785.000 811.000 597.000
Sum varige driftsmidler 712.000 868.000 1.028.000 1.086.000 859.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 22.000 45.000
Sum anleggsmidler 712.000 869.000 1.028.000 1.108.000 904.000
Varebeholdning 8.000 5.000 9.000 23.000 13.000
Kundefordringer 124.000 52.000 22.000 108.000 154.000
Andre fordringer 23.000 82.000 166.000 28.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 41.000 30.000 28.000 1.000
Sum omløpsmidler 156.000 184.000 226.000 187.000 312.000
Sum eiendeler 868.000 1.053.000 1.254.000 1.295.000 1.216.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 173.000 210.000 87.000 23.000
Sum egenkapital 154.000 194.000 231.000 108.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 49.000 63.000 26.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 85.000 81.000 81.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 333.000 443.000 553.000 606.000 273.000
Leverandørgjeld 153.000 162.000 207.000 447.000 834.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 83.000 90.000 80.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000 90.000 92.000 53.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 416.000 471.000 581.000 899.000
Sum gjeld og egenkapital 867.000 1.053.000 1.255.000 1.295.000 1.216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -224.000 -232.000 -245.000 -394.000 -587.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4
Soliditet 17.8 18.4 18.4 8.3 3.6
Resultatgrad -1.1 -0.9 8.7 6.4 3.1
Rentedekningsgrad -0.5 -0.5 4.8 3.1 2.5
Gjeldsgrad 4.6 4.4 4.4 11.0 26.6
Total kapitalrentabilitet -1.5 16.1 9.7 3.9
Signatur
25.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex