Lommedalen Catering AS
Juridisk navn:  Lommedalen Catering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67561246
Nordskarva 8 Hellerudveien 51 Fax: 67560922
1350 Lommedalen 1350 Lommedalen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 977053277
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/15/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Lundes Revisjonskontor DA
Regnskapsfører: Solito Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.22%
Resultat  
  
-332%
Egenkapital  
  
-72.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.007.000 4.463.000 4.548.000 4.242.000 4.264.000
Resultat: -432.000 -100.000 208.000 32.000 135.000
Egenkapital: 161.000 594.000 689.000 533.000 511.000
Regnskap for  Lommedalen Catering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.007.000 4.463.000 4.548.000 4.242.000 4.264.000
Driftskostnader -4.435.000 -4.557.000 -4.340.000 -4.211.000 -4.138.000
Driftsresultat -428.000 -94.000 208.000 31.000 126.000
Finansinntekter 1.000 1.000 5.000 1.000 10.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -5.000 0 -1.000
Finans -4.000 -5.000 0 1.000 9.000
Resultat før skatt -432.000 -100.000 208.000 32.000 135.000
Skattekostnad 0 4.000 -52.000 -10.000 -39.000
Årsresultat -432.000 -96.000 156.000 22.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 207.000 282.000 138.000 18.000
Sum omløpsmidler 915.000 1.171.000 1.280.000 863.000 1.126.000
Sum eiendeler 1.048.000 1.378.000 1.562.000 1.001.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital 61.000 494.000 589.000 433.000 411.000
Sum egenkapital 161.000 594.000 689.000 533.000 511.000
Sum langsiktig gjeld 126.000 175.000 227.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 761.000 610.000 646.000 468.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 1.048.000 1.379.000 1.562.000 1.001.000 1.144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.934.000 4.323.000 4.517.000 4.223.000 4.264.000
Andre inntekter 73.000 139.000 30.000 19.000 0
Driftsinntekter 4.007.000 4.463.000 4.548.000 4.242.000 4.264.000
Varekostnad -1.419.000 -1.645.000 -1.584.000 -1.454.000 -1.448.000
Lønninger -2.317.000 -2.256.000 -2.057.000 -1.974.000 -1.981.000
Avskrivning -74.000 -74.000 -64.000 -27.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -625.000 -582.000 -635.000 -756.000 -709.000
Driftskostnader -4.435.000 -4.557.000 -4.340.000 -4.211.000 -4.138.000
Driftsresultat -428.000 -94.000 208.000 31.000 126.000
Finansinntekter 1.000 1.000 5.000 1.000 10.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -5.000 0 -1.000
Finans -4.000 -5.000 0 1.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Årsresultat -432.000 -96.000 156.000 22.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 207.000 282.000 133.000 0
Sum varige driftsmidler 133.000 207.000 282.000 133.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum anleggsmidler 133.000 207.000 282.000 138.000 18.000
Varebeholdning 113.000 128.000 96.000 110.000 91.000
Kundefordringer 649.000 434.000 347.000 271.000 367.000
Andre fordringer 17.000 14.000 9.000 20.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 137.000 595.000 828.000 461.000 653.000
Sum omløpsmidler 915.000 1.171.000 1.280.000 863.000 1.126.000
Sum eiendeler 1.048.000 1.378.000 1.562.000 1.001.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital 61.000 494.000 589.000 433.000 411.000
Sum egenkapital 161.000 594.000 689.000 533.000 511.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 126.000 175.000 227.000 0 0
Leverandørgjeld 152.000 115.000 86.000 89.000 143.000
Betalbar skatt 0 0 43.000 0 35.000
Skyldig offentlige avgifter 220.000 203.000 219.000 181.000 242.000
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 389.000 291.000 297.000 198.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 761.000 610.000 646.000 468.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 1.048.000 1.379.000 1.562.000 1.001.000 1.144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 154.000 561.000 634.000 395.000 493.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.9 2 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.7 1.8 1.7 1.7
Soliditet 15.4 43.1 44.1 53.2 44.7
Resultatgrad -10.7 -2.1 4.6 0.7 3.0
Rentedekningsgrad -85.6 -15.7 41.6 136.0
Gjeldsgrad 5.5 1.3 1.3 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet -40.7 -6.7 13.6 3.2 11.9
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex