Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lone Star Restauranter As
Juridisk navn:  Lone Star Restauranter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Angela P. Taliaferro Skysshagen 7 Alfheim 10 Fax:
3420 Lierskogen 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 912739171
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 9/23/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Lundes Revisjonskontor DA
Regnskapsfører: Sol Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.14%
Resultat  
  
90.1%
Egenkapital  
  
-57.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.761.000 8.246.000 5.124.000 4.526.000 2.709.000
Resultat: -135.000 -1.363.000 -285.000 -411.000 -565.000
Egenkapital: -369.000 -234.000 1.130.000 14.000 425.000
Regnskap for  Lone Star Restauranter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.761.000 8.246.000 5.124.000 4.526.000 2.709.000
Driftskostnader -5.897.000 -9.610.000 -5.407.000 -4.937.000 -3.271.000
Driftsresultat -135.000 -1.364.000 -284.000 -411.000 -563.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 0 -3.000
Finans 0 0 -1.000 0 -3.000
Resultat før skatt -135.000 -1.363.000 -285.000 -411.000 -565.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -135.000 -1.363.000 -285.000 -411.000 -565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 592.000 1.826.000 1.310.000 1.187.000 852.000
Sum omløpsmidler 1.458.000 796.000 807.000 350.000 388.000
Sum eiendeler 2.050.000 2.622.000 2.117.000 1.537.000 1.240.000
Sum opptjent egenkapital -2.769.000 -2.634.000 -1.270.000 -986.000 -575.000
Sum egenkapital -369.000 -234.000 1.130.000 14.000 425.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.418.000 2.856.000 988.000 1.523.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 2.049.000 2.622.000 2.118.000 1.537.000 1.240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.145.000 8.246.000 5.124.000 4.526.000 2.709.000
Andre inntekter 616.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.761.000 8.246.000 5.124.000 4.526.000 2.709.000
Varekostnad -1.839.000 -3.067.000 -1.902.000 -1.772.000 -1.023.000
Lønninger -2.400.000 -3.634.000 -2.023.000 -2.017.000 -1.269.000
Avskrivning -401.000 -523.000 -323.000 -262.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.257.000 -2.386.000 -1.159.000 -886.000 -850.000
Driftskostnader -5.897.000 -9.610.000 -5.407.000 -4.937.000 -3.271.000
Driftsresultat -135.000 -1.364.000 -284.000 -411.000 -563.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 0 -3.000
Finans 0 0 -1.000 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -135.000 -1.363.000 -285.000 -411.000 -565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 592.000 1.646.000 1.310.000 1.187.000 852.000
Sum varige driftsmidler 592.000 1.646.000 1.310.000 1.187.000 852.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 180.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 592.000 1.826.000 1.310.000 1.187.000 852.000
Varebeholdning 145.000 253.000 99.000 104.000 90.000
Kundefordringer 0 18.000 1.000 71.000 0
Andre fordringer 956.000 2.000 20.000 14.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 357.000 523.000 686.000 161.000 286.000
Sum omløpsmidler 1.458.000 796.000 807.000 350.000 388.000
Sum eiendeler 2.050.000 2.622.000 2.117.000 1.537.000 1.240.000
Sum opptjent egenkapital -2.769.000 -2.634.000 -1.270.000 -986.000 -575.000
Sum egenkapital -369.000 -234.000 1.130.000 14.000 425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 167.000 145.000 108.000 217.000 181.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 105.000 390.000 125.000 167.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.146.000 2.321.000 755.000 1.139.000 491.000
Sum kortsiktig gjeld 2.418.000 2.856.000 988.000 1.523.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 2.049.000 2.622.000 2.118.000 1.537.000 1.240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -960.000 -2.060.000 -181.000 -1.173.000 -427.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.3 0.8 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.7 0.2 0.4
Soliditet -8.9 53.4 0.9 34.3
Resultatgrad -2.3 -16.5 -5.5 -9.1 -20.8
Rentedekningsgrad -187.7
Gjeldsgrad -6.6 -12.2 0.9 108.8 1.9
Total kapitalrentabilitet -6.6 -13.4 -26.7 -45.4
Signatur
31.10.2016
STYRELEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex