Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Los Ølve Elektro As
Juridisk navn:  Los Ølve Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53489101
Ølvesvegen 506 Ølvesvegen 506 Fax: 53489289
5637 Ølve 5637 Ølve
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 976267036
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/23/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ølve elektro as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.31%
Resultat  
  
9.25%
Egenkapital  
  
44.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.485.000 10.592.000 8.695.000 7.266.000 12.551.000
Resultat: 2.173.000 1.989.000 2.177.000 1.683.000 3.617.000
Egenkapital: 2.240.000 1.552.000 1.415.000 1.414.000 1.347.000
Regnskap for  Los Ølve Elektro As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.485.000 10.592.000 8.695.000 7.266.000 12.551.000
Driftskostnader -11.448.000 -8.630.000 -6.547.000 -5.598.000 -8.960.000
Driftsresultat 2.037.000 1.961.000 2.149.000 1.667.000 3.591.000
Finansinntekter 136.000 28.000 28.000 17.000 27.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 136.000 27.000 28.000 16.000 26.000
Resultat før skatt 2.173.000 1.989.000 2.177.000 1.683.000 3.617.000
Skattekostnad -455.000 -451.000 -515.000 -417.000 -971.000
Årsresultat 1.718.000 1.537.000 1.662.000 1.267.000 2.646.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.288.000 294.000 305.000 298.000 371.000
Sum omløpsmidler 5.609.000 5.196.000 4.527.000 3.956.000 6.279.000
Sum eiendeler 6.897.000 5.490.000 4.832.000 4.254.000 6.650.000
Sum opptjent egenkapital 1.390.000 702.000 565.000 564.000 497.000
Sum egenkapital 2.240.000 1.552.000 1.415.000 1.414.000 1.347.000
Sum langsiktig gjeld 516.000 60.000 82.000 108.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 4.141.000 3.878.000 3.336.000 2.731.000 5.211.000
Sum gjeld og egenkapital 6.897.000 5.490.000 4.833.000 4.253.000 6.650.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.365.000 10.493.000 8.596.000 6.973.000 12.551.000
Andre inntekter 120.000 99.000 99.000 293.000 0
Driftsinntekter 13.485.000 10.592.000 8.695.000 7.266.000 12.551.000
Varekostnad -4.439.000 -2.743.000 -3.324.000 -2.261.000 -4.155.000
Lønninger -5.706.000 -4.927.000 -2.558.000 -2.664.000 -3.790.000
Avskrivning -171.000 -90.000 -79.000 -73.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.132.000 -870.000 -586.000 -600.000 -1.003.000
Driftskostnader -11.448.000 -8.630.000 -6.547.000 -5.598.000 -8.960.000
Driftsresultat 2.037.000 1.961.000 2.149.000 1.667.000 3.591.000
Finansinntekter 136.000 28.000 28.000 17.000 27.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 136.000 27.000 28.000 16.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.030.000 -1.400.000 -1.662.000 -1.200.000 -2.640.000
Årsresultat 1.718.000 1.537.000 1.662.000 1.267.000 2.646.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 498.000 264.000 275.000 278.000 351.000
Sum varige driftsmidler 498.000 264.000 275.000 278.000 351.000
Sum finansielle anleggsmidler 790.000 30.000 30.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 1.288.000 294.000 305.000 298.000 371.000
Varebeholdning 436.000 435.000 503.000 477.000 1.048.000
Kundefordringer 1.842.000 1.508.000 2.209.000 1.829.000 2.333.000
Andre fordringer 341.000 154.000 97.000 95.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.922.000 3.099.000 1.719.000 1.554.000 2.795.000
Sum omløpsmidler 5.609.000 5.196.000 4.527.000 3.956.000 6.279.000
Sum eiendeler 6.897.000 5.490.000 4.832.000 4.254.000 6.650.000
Sum opptjent egenkapital 1.390.000 702.000 565.000 564.000 497.000
Sum egenkapital 2.240.000 1.552.000 1.415.000 1.414.000 1.347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 60.000 82.000 108.000 92.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 516.000 60.000 82.000 108.000 92.000
Leverandørgjeld 789.000 230.000 119.000 156.000 65.000
Betalbar skatt 504.000 474.000 541.000 400.000 988.000
Skyldig offentlige avgifter 838.000 962.000 747.000 685.000 1.088.000
Utbytte -1.030.000 -1.400.000 -1.662.000 -1.200.000 -2.640.000
Annen kortsiktig gjeld 980.000 812.000 267.000 290.000 430.000
Sum kortsiktig gjeld 4.141.000 3.878.000 3.336.000 2.731.000 5.211.000
Sum gjeld og egenkapital 6.897.000 5.490.000 4.833.000 4.253.000 6.650.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.468.000 1.318.000 1.191.000 1.225.000 1.068.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1
Soliditet 32.5 28.3 29.3 33.2 20.3
Resultatgrad 15.1 18.5 24.7 22.9 28.6
Rentedekningsgrad 1 1 3618.0
Gjeldsgrad 2.1 2.5 2.4 2 3.9
Total kapitalrentabilitet 31.5 36.2 4 39.6 54.4
Signatur
20.11.2018
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex