Los Shipping I As
Juridisk navn:  Los Shipping I As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94817932
C/O Alfabygget C/O Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917751862
Aksjekapital: 100.800 NOK
Etableringsdato: 8/31/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
146.15%
Resultat  
  
26.1%
Egenkapital  
  
-127.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 105.823.000 42.992.000
Resultat: -23.589.000 -31.920.000
Egenkapital: -55.747.000 -24.471.000
Regnskap for  Los Shipping I As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 105.823.000 42.992.000
Driftskostnader -101.903.000 -68.714.000
Driftsresultat 3.920.000 -25.722.000
Finansinntekter 663.000 9.000
Finanskostnader -28.172.000 -6.207.000
Finans -27.509.000 -6.198.000
Resultat før skatt -23.589.000 -31.920.000
Skattekostnad -7.688.000 7.346.000
Årsresultat -31.277.000 -24.574.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 640.250.000 674.495.000
Sum omløpsmidler 53.590.000 39.740.000
Sum eiendeler 693.840.000 714.235.000
Sum opptjent egenkapital -55.850.000 -24.574.000
Sum egenkapital -55.747.000 -24.471.000
Sum langsiktig gjeld 653.187.000 674.561.000
Sum kortsiktig gjeld 96.400.000 64.145.000
Sum gjeld og egenkapital 693.840.000 714.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.691.000 42.448.000
Andre inntekter 11.132.000 544.000
Driftsinntekter 105.823.000 42.992.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -27.610.000 -23.906.000
Avskrivning -33.516.000 -25.542.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -40.777.000 -19.266.000
Driftskostnader -101.903.000 -68.714.000
Driftsresultat 3.920.000 -25.722.000
Finansinntekter 663.000 9.000
Finanskostnader -28.172.000 -6.207.000
Finans -27.509.000 -6.198.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -31.277.000 -24.574.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.346.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 640.250.000 667.149.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 640.250.000 674.495.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 15.965.000 15.701.000
Andre fordringer 29.705.000 17.207.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.920.000 6.832.000
Sum omløpsmidler 53.590.000 39.740.000
Sum eiendeler 693.840.000 714.235.000
Sum opptjent egenkapital -55.850.000 -24.574.000
Sum egenkapital -55.747.000 -24.471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 21.374.000 12.665.000
Sum langsiktig gjeld 653.187.000 674.561.000
Leverandørgjeld 14.856.000 17.270.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.170.000 34.210.000
Sum kortsiktig gjeld 96.400.000 64.145.000
Sum gjeld og egenkapital 693.840.000 714.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -42.810.000 -24.405.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6
Soliditet - -3.4
Resultatgrad 3.7 -59.8
Rentedekningsgrad 0.1 -4.1
Gjeldsgrad -13.4 -30.2
Total kapitalrentabilitet 0.7 -3.6
Signatur
30.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex